Komora veterinárních lékařů České republiky

Zvěrokruh 08/2018

 

Časopis 08/2018 ke stažení

Úvodník – MVDr. Radka Vaňousová

Milé kolegyně, milí kolegové,

konečně přišel ten dlouho očekávaný čas prázdnin a dovolených. Největší nápor veder proběhl již před prázdninami, ale to nám nemůže pokazit radost z blížící se dovolené a odpočinku.

Karlovarské muzicírování

Po úspěšném koncertování hudebního tělesa Hanuše Velebného a jeho HDP v třemošenské bowlingárně jsme domluvili s Hanušem další koncert v našem kraji. Shodou okolností se v tomto roce uskutečnilo společné jednání slovenské a české Komory v Karlových Varech.

Zákony veterinárního lékařství – o štěňatech

  Časopis Zvěrokruh 8/2018      Z činnosti komory   Z Á K O N Y VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ ==o štěňatech== Štěně si nehraje […]

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

  Časopis Zvěrokruh 8/2018      Z činnosti komory Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR 10. 8. 2018 mediální komise 25. 8. […]

Výzva navrhovatelům změn řádů

  Časopis Zvěrokruh 8/2018      Z činnosti komory MK vyzývá v souladu s § 13 odst. A bod 4. OJŘ případné předkladatele […]

Výzva kolegům

MK vyzývá členy KVL ČR, kteří by se chtěli podělit s ostatními kolegy prostřednictvím Zvěrokruhu o veselé historky prožité během veterinární praxe, aby je sepsali a v elektronické podobě zaslali na sekretariát.

Webináře 2018

  Časopis Zvěrokruh 8/2018      Informace – zprávy – výzvy 5. 9. 2018 Chirurgické řešení urolitiázy u kozlů a beranů – MVDr. […]

Oznámení volební komise

  Časopis Zvěrokruh 8/2018      Z činnosti komory 22.6.2018 Uzávěrka návrhů kandidátů Schválené návrhy kandidátů odešle pověřený zástupce OS nebo navrhovatel v originále […]

Jak je to vlastně s pojištěním profesní odpovědnosti?

Pojištění profesní odpovědnosti je ze zákona povinné pro každého praktického veterinárního lékaře. Přestože je profesní pojištění odpovědnosti pojistný produkt, který ve své fundamentální podobě existuje nezměněn od devadesátých let 20. století, činí stále mnohým veterinárním lékařům problém pochopit, jak vlastně pojištění funguje. V současnosti je pojištění upraveno zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (OZ) a pojistnými podmínkami pro pojištění profesní odpovědnosti.

Dohoda o pracovní činnosti a její aspekty v rámci pracovněprávního vztahu

Tímto tématem si v dnešním článku přiblížíme pracovněprávní vztahy a zákonné podmínky v rámci této činnosti. Také si řekneme, jak a kdy ji správně aplikovat.

Komora veterinárních lékařů České republiky