Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zvěrokruh 09/2018

 

Časopis 09/2018 ke stažení

Úvodník – MVDr. Milan Holý

Milé kolegyně, milí kolegové,

určitě jste si toho všimli a možná to řešíte každý den. Naštěstí pamatujeme, že to bylo jinak.

Chystá se nařízení o regulaci veterinárních léčiv

Právě kvůli tomu pozvala Komora veterinárních lékařů na 1. srpna do Brna zástupce Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL), slovenské Komory veterinárních lekárov a slovenského ÚŠKVBL.

Zákony veterinárního lékařství – o kočkách

  Časopis Zvěrokruh 9/2018      Z činnosti komory   Zákony veterinárního lékařství ==o kočkách== Joyův zákon sebezáchovy: Kočka nevstupuje do vaší domácnosti […]

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

  Časopis Zvěrokruh 9/2018      Z činnosti komory Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR 18. 9. 2018 Mediální komise 20. 9. […]

Oznámení o opětovném pode psání smlouvy KVL s Toxikologickým střediskem

KVL ČR opětovně podepsala smlouvu o spolupráci s Toxikologickým informačním střediskem kliniky nemocí z povolání VFN v Praze.

Služeb střediska lze využít na tel. č. 224 919 293 a 224 915 402

Výzva kolegům

  Časopis Zvěrokruh 9/2018      Z činnosti komory   MK vyzývá členy KVL ČR, kteří by se chtěli podělit s ostatními kolegy […]

Oznámení volební komise

  Časopis Zvěrokruh 9/2018      Z činnosti komory 22.6.2018 Uzávěrka návrhů kandidátů Schválené návrhy kandidátů odešle pověřený zástupce OS nebo navrhovatel v originále […]

Výzva navrhovatelům změn řádů

  Časopis Zvěrokruh 9/2018      Z činnosti komory MK vyzývá v souladu s § 13 odst. A bod 4. OJŘ případné předkladatele […]

Hlavní pracovní poměr – HPP

V předcházejících dvou číslech jsme pracovali s jednodušší formou pracovně právního vztahu, a to dohodou o provedení práce a dohodou o pracovní činnosti.

Útulková agrese

RK byla doručena stížnost na veterinárního lékaře, který provedl v útulku dle stěžovatelky bezdůvodně eutanazii zdravého psa. Stěžovatelka byla občasnou venčitelkou útulkových zvířat.

Komora veterinárních lékařů České republiky