Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zvěrokruh 09/2018

 

Časopis 09/2018 ke stažení

Když kočce nechutná

Každý z nás, kdo v ordinaci ošetřuje i kočky, potkává v různé míře pacienty se sníženým příjmem krmiva nebo odmítající krmivo úplně. S ohledem na metabolismus kočky je zapotřebí řešit inapetenci okamžitě a nečekat, stejně tak je nutné se na tento problém připravit v případě léčby, která může inapetenci vyvolat (například chemoterapie).

IV. mezinárodní veterinární horský ultramaraton v Opolských Beskydech

Veterinář musí být zdatný. Vzpomínám na slova Dr. Kubernáta, když jsme se ptali, proč musíme na univerzitě povinně chodit na hodiny tělocviku.

Chov velkých šelem soukromými chovateli

V poslední době rozbouřily veřejnost zprávy o problémech se šelmami, chovanými soukromými osobami. Z nedávného brifinku ministra zemědělství a ústředního ředitele SVS vyplynulo, že problém bude v nejkratší době řešen úpravou legislativy, jmenovitě zákona o veterinární péči, případně zákona o ochraně zvířat proti týrání.

… letem veterinárním světem

RCVS brání ministra před ostrou kritikou

RCVS (britská veterinární komora) vystoupila na obranu ministra pro životní prostředí, potraviny a venkov, který v parlamentu řekl, že veterináři z EU, kteří v Británii pracují na jatkách, nemusejí být tak dobře vyškolení jako veterináři britští.

Problematičtí klienti – virtuální hrdinové?

Poslední dobou roste virtuální agresivita klientů, kteří nejsou spokojeni s ošetřením nebo s výsledkem léčby či cenou ošetření svého zvířete.

Významné osobnosti Veterinární medicíny a vysokého veterinárního učení v Československu – Prof. MVDr. et RNDr. Miroslav Dobeš, CSc. (1918–2008)

Vzpomínáme na něho při příležitosti 100. výročí založení Vysoké školy zvěrolékařské v Brně jako na významného představitele a budovatele oboru a vedoucího ústavu Hygieny a technologie potravin Vysoké školy veterinární v Brně.

Webináře 2018

  Časopis Zvěrokruh 9/2018      Společenská rubrika 19. 9. 2018 Podzimní novinky laboratoře VEMODIA a. s., praktický pohled a využití diagnostických balíčků […]

Veterinární ples Žofín 12.1.2019

  Časopis Zvěrokruh 9/2018      Společenská rubrika

Kočka u veterináře

Kočka v ordinaci bývá často zážitek. Pokud se ji teda do ordinace vůbec podaří vpravit. Pár kočičích pacientů jsem tak vůbec neviděla, dokázali majitelům zmizet během pouhých dvou metrů dělících je od auta k ordinaci.

Nekrolog – zemřel Profesor MVDr. Ladislav Němeček, CSc.

Je tomu již 85 roků, co se dne 18. 6. 1933 narodil pan profesor MVDR. Ladislav Němeček, CSc. Nečekali jsme však, že se s ním několik týdnům po jeho 85. narozeninách budeme muset i v tomto nekrologu rozloučit.

Komora veterinárních lékařů České republiky