Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zvěrokruh 02/2019

 

Časopis 2/2019 ke stažení

Úvodník – MVDr. Petra Šinová

Vážené kolegyně a kolegové,

byla jsem pověřena napsat tento měsíc úvodní slova.

Ples na Žofíně

Novorenesanční prostory Paláce Žofína se opět otevřely reprezentačnímu plesu veterinárních lékařů a přátel veterinárního stavu 12. ledna 2019.

Za vstup do profese by měly zodpovídat komory

Rozhovor s prezidentem České stomatologické komory

Tisková zpráva Komory veterinárních lékařů ČR ze dne 15. 1. 2019

Však také dne 12. ledna na Reprezentačním plese, který pořádala Komora veterinárních lékařů ČR, známá kapela Yo Yo Band hrála. Tedy mimo jiné, na své si přišli i příznivci klasických tanců, ke kterým hrál Septet Plus Dalibor Kaprase.

Murphyho zákony

  Časopis Zvěrokruh 2/2019      Z činnosti komory   M U R P H Y H O Z Á K O N […]

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

  Časopis Zvěrokruh 2/2019      Z činnosti komory Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR 19. 2. 2019 mediální komise 21. 2. […]

Celoslovenský veterinární ples ve Sliači

Společné akce české a slovenské Komory veterinárních lékařů pokračují

Výzva Mediální komise – VETINFO

Mediální komise vyzývá kolegy, kteří mají zájem zlepšit úroveň rubriky VETINFO umístěné na webu Komory a zaměřené na informování laické veřejnosti o aktuálních veterinárních tématech, aby se podíleli vlastními příspěvky.

Bezpečnost práce neboli, ve zkratce BOZP

Tentokrát výrazně odbočíme od daní a otevřeme téma, které je velmi nepříjemné a velmi tvrdě sankcionované v případě, že subjekt nebude mít patřičné zkoušky a školení. A věřte, že pokuty za nesplnění podmínek jsou až likvidační. A nyní, co že to BOZP vlastně je a proč to musíme mít.

Upozornění RK – zneužití označení „specialista“

  Časopis Zvěrokruh 2/2019      Pro praxi Upozornění RK – zneužití označení „specialista“– Revizní komise se setkává s podněty a dotazy veterinárních […]