Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zvěrokruh 02/2019

 

Časopis 2/2019 ke stažení

Výzva kolegům

  Časopis Zvěrokruh 2/2019      Informace – zprávy – výzvy   MK vyzývá členy KVL ČR, kteří by se chtěli podělit s […]

Z historie vzniku a působení ústavní lékárny na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně

Jeden z prvních významných zakladatelů a budovatelů již 12. prosince 1918 zákonem ustanovené Vysoké školy zvěrolékařské v Brně, docent farmakologie a farmakognozie MUDr. h. c. Otakar Rybák (1886–1934), byl již ve školním roce 1918/2019 Ministerstvem školství a národní osvěty pozván mezi budoucí učitele výuky veterinární medicíny při zřízených dočasných veterinárních kurzech na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Zimní noc

Před nějakými 25–30 lety by mě bylo probudilo staré, známé řinčení telefonu někde na chodbě. Ale čas neúprosně letí, klasické telefony s opravdovým zvonkem zmizely v propadlišti dějin a to, co mě dnes v noci vytrhlo ze sna, byla vlezlá, protivně klesající melodie mobilu na nočním stolku.

Loučíme se s kolegy a přáteli; MVDr. František Ehrenberger

  Časopis Zvěrokruh 2/2019      Společenská rubrika

Loučíme se s kolegy a přáteli; MVDr. Petr Mičan

  Časopis Zvěrokruh 2/2019      Společenská rubrika

Jubilanti

V měsíci únoru oslaví své životní jubileum tito členové Komory veterinárních lékařů

Obraz na titulce – Bruno Liljefors; Studie mladého lovce

Země mající rozlohu téměř jako Španělsko a počet obyvatel jako Česká republika, bohatá na hluboké lesy, dlouhé zimy a množství sněhu musela jednou zrodit malíře, jakým byl Bruno Liljefors.