Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

La Primavera

  INFORMACE, ZPRÁVY, VÝZVY

Josef Duben

Rozumět tak řeči koní…
o kom to mluví, již o ní?

Úspěch v Kladrubech

Po dvou letech intenzivní veterinární činnosti na základě trvání mimořádných veterinárních opatření v Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem kvůli výskytu nakažlivé metritidy koní mohla Krajská veterinární správa pro Pardubický kraj tato opatření ukončit.

Mimo jiné bylo nutné i vykastrovat některé hřebce

 

Podle počtu vyšetření je tento chov koní zřejmě nejlépe vyšetřeným chovem v ČR a pravděpodobně i v Evropě. To, že bylo možné chov v tak krátké době prohlásit za zdravý, je zásluhou veterinárního dozoru, neboť nákaza byla zjištěna ještě před výskytem klinických příznaků. Takže podle ředitele KVS Josefa Boháče jsme byli v podstatě o krok napřed před touto infekcí, a to umožnilo stádo koní rychleji ozdravit.

Z historie tohoto problému lze uvést, že vznikl na základě pozitivního výsledku vyšetření u jednoho hřebce v lednu 2008. Poté KVS pro Pardubický kraj nařídila mimořádná veterinární opatření, na jejichž základě byly zakázány veškeré přesuny koní a svody koní, byly stanoveny podmínky plemenitby, nařízen systém bakteriologického monitoringu koní na tuto nákazu, určeny podmínky izolace a léčby pozitivně vyšetřených koní, způsob provádění dezinfekce a další kroky k ozdravování.

Mimo jiné bylo nutné i vykastrovat některé hřebce a některé klisny musely být podrobeny cílené antibiotické léčbě. Zkrátka, nebylo to jednoduché.

Jelikož byla splněna všechna nařízená opat ření a bylo provedeno závěrečné čištění a dezinfekce, ukončila KVS pro Pardubický kraj mimořádná veterinární opatření. Vše se vrací do starých kolejí, v tom smyslu, že lze nadále provozovat chov i koně přesunovat. Chov koní v Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem je v pořádku.

 
Josef Duben, tiskový mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz