Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Lednový zubní workshop

  Časopis Zvěrokruh 3/2015
     Z činnosti komory

Erika Žulkevičová – Langerová

Další, plně obsazený workshop

 

O čtvrtém lednovém víkendu proběhl workshop drobných savců pod záštitou KVL. Kurz vedl MVDr. Vladimír Jekl, Ph.D., DipECZM(Small Mammal) a MVDr. Karel Hauptman, Ph.D. Oba lektoři jsou známí jako vynikající praktici i přednášející, což bývá vždy zárukou úspěchu. Celý kurz byl plně obsazen. Navazoval na loňskou teoretickou přípravu medicína drobných savců, kterou KVL pořádalo.

Celá akce probíhala na půdě České zemědělské univerzity v Praze.

V sobotu proběhla nejprve teoretická příprava, která účastníkům buď osvěžila již nabyté znalosti, či je do problematiky uvedla, v odpoledních hodinách proběhlo praktické vyšetření na potkanech, morčatech a králících. Všechna zvířata vykazovala různý stupeň morbidity a úkolem bylo zjistit, jakým problémem je které zvíře postiženo. Tento postup skýtal v sobě skvělý přísun poznatků a zároveň šlo, podle mého názoru, o nejvhodnější formu výuky. Po klinickém vyšetření byla zvířata sedována. Následně byly prováděny odběry krve, kanylace, proplachy slzovodů a katetrizace. Na konci dne byla zvířata humánně utracena. Celá praktická část a výuka na zvířatech byly samozřejmě schváleny příslušnými státními orgány v rámci projektu pokusu.

 

V neděli probíhala již pouze praktická cvičení na králících, kde měl každý účastník workshopu možnost si vyzkoušet chirurgické zákroky na hlavě králíka. Konkrétně šlo o extrakce řezáků, premolárů, ablace zvukovodu, rhinotomii, sinusotomii a extraorální přístup k řešení odontogenních abscesů.

 

 

Nedělní akci zaštítila firma Samohýl, která je výhradním distributorem australského zubařského vybavení iM3 v ČR. Účastníci měli vynikající zázemí, neboť měli k dispozici nejen nástroje, ale hlavně i zubařské jednotky.

 
Erika Žulkevičová – Langerová