Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Ledvinové či jaterní selhání

  Časopis Zvěrokruh 1/2014
     Soudnička

Radka Vaňousová

Zdá se, že i u koček prochází láska žaludkem

… autor ilustrace: Štrobl Miloslav

 

Dobrý den,

v prosinci přestal kocour přijímat potravu a vodu. Při návštěvě náš ošetřující veterinární lékař provedl rtg vyšetření a zkonstatoval zvětšení jater. Pouze na tomto základě nasadil léčbu (prednison a vitamínové injekce). Zdravotní stav zvířete se nadále zhoršoval. Teprve při změně veterinárního lékaře byla odebrána krev a proveden rozbor krve (19. 2.). Bylo zjištěno, že jaterní testy jsou v pořádku, a že se jedná o selhání ledvin, které se bohužel ukázalo být chronické.

Bohužel přes veškerou následnou léčbu a péči (infuze, dietní krmivo), musela být dne 6. 3. provedena eutanazie.

Vyjádření ošetřujícího veterinárního lékaře ke stížnosti

Dobrý den,

to, jak majitelka popisuje vyšetření a následné ošetření jejího kocoura, je neúplné a značně zkreslené.

Nejdříve bych chtěl říci, že majitelka ke mně chodila na pravidelnou roční vakcinaci podle záznamů již osm let. Proto jsem jejího kocoura dobře znal. Kocour měl od počátku občasné problémy se zažíváním. Anamnestické údaje byly vždy podobné – kocour jeden, dva dny jedl méně nebo odmítl stravu. Někdy se vyzvracel, někdy byla stolice, někdy byl průjem. Při vyšetření byla teplota někdy zvýšená, někdy v normě. Poslechově zrychlená peristaltika střev. Neměl žádné bolesti ani při palpaci břicha. Jinak byl kocour ve velmi dobré kondici bez známek jiných problémů.

Teprve při změně veterinárního lékaře byla odebrána krev

Diagnoza byla gastroenteritis ac. Léčba byla postavena na antibiotikách (pokud byla teplota), spasmolytikách a dietě. Vždy od prvního ošetření se zdravotní stav začal zlepšovat a do tří dnů byl bez klinických příznaků onemocnění. V posledních letech trpěl na tvorbu zubního kamene, který byl pravidelně odstraňován.

Majitelka byla u mě s kocourem na pravidelném ročním očkování 15. 12., byla podána pasta na odčervení a spot. Kocour byl naprosto v pořádku, v dobré kondici a majitelka se o žádných problémech nezmínila. Při odchodu si ještě domluvila odstranění zubního kamene. Ten byl za týden odstraněn a v místě odstranění byla shledání gingivitis a paradentóza. Jinak kocour neměl žádné klinické příznaky onemocnění a majitelka se o žádných nezmínila.

Proto se ptám, zda byla provedena pitva, pokud ano, s jakým výsledkem?

Dne 26. 12. přišla s kocourem, že mu nechutná. Kocour měl teplotu 39,4 oC, zrychlenou peristaltiku střev, nepříjemný zápach z tlamy. V tlamě přetrvávala gingivitis a byly mírně zvětšené podčetlistní mízní uzliny. Nasadil jsem antibiotika, analgetika a B-komplex inj. Byly podány probiotické pasty a doporučena dietní strava. Takto byl u mě kocour ošetřen ještě 27. a 28. 12. Během té doby došlo dle anamnestických údajů k velkému zlepšení.

Další návštěva byla 17. 1. Majitelka uvedla, že kocour má zácpu, neměl 2 dny stolici, den nejí. Teplota byla 36, 7 oC, intenzivní zápach z tlamy, břicho zvětšené, na pohmat bolestivé, z pravé spodní strany břicha při palpaci hlasový projev. Poslechově zrychlená peristaltika. Abych vyloučil zácpu, provedl jsem RTG břicha. Střevo bylo částečně naplněno a byla tam značná plynatost. Zjistil jsem zvětšená játra. Majitelce jsem řekl, že se nejedná o zácpu, ale o gastroenteritis a patrně o jaterní selhání a doporučil jsem jí návštěvu na odborném pracovišti. Majitelka to odmítla se slovy, že má těžce nemocného manžela a že se tam nemá jak dostat a že léčba u mě vždy pomohla. Aplikoval jsem analgetika a B- -komplex. Doporučil dietu a glukopur a nasadil jsem Prednison v dávce 0,5 mg/kg/den. Byly aplikovány probiotické pasty. Již druhý den mluvila majitelka o zlepšení. Naposledy jsem viděl kocoura a jeho majitelku 19. 1. kdy byl kocour ošetřen viz výše a z anamnestických údajů majitelky vyplynulo, že kocour je mnohem lepší, jenom mu nechutná čaj s glukopurem a dal by si k jídlu to, nač je zvyklý a dieta mu nechutná. Dává mu ji stříkačkou.

Závěrem bych chtěl zdůraznit, že jsem majitelku posílal na vyšetření na odborné pracoviště a ona to odmítla. Dále zásadně nesouhlasím s verzí mého ošetřování, kterou majitelka uvedla ve stížnosti. Už jenom, kdyby kocour nejedl, a nepil tak se nedožije data 19. 2., kdy byl ošetřen jinde. Kocour byl u mě podle záznamů 19. 1. Tedy celý měsíc byl kocour bez veterinární péče a jak znám dobře majitelku, kdyby nebyl v pořádku, tak by ho nenechala trápit a vyhledala by pomoc.

To, že byly později dělány jaterní testy a byly v pořádku může být vysvětleno aplikací prednisonu. Prednison zvyšuje aktivitu jaterních enzymů a koncentraci žlučových kyselin, takže vyšetření krve není vhodné pro kontrolu průběhu onemocnění. Dne 6.3. byl kocour utracen na jiném veterinárním pracovišti.

Proto se ptám, zda byla provedena pitva, pokud ano s jakým výsledkem? Velmi mne mrzí, jak tento kocour dopadl, a také mě mrzí, že majitelka uvedla takové nepravdy a nepřišla mi to říci do očí, a myslím,

 

… autor ilustrace: Puchmertlová Šárka

že se se mnou měla spojit a vyžádat si podklady minulé léčby, mohlo to mít pozitivní vliv na případnou další léčbu. Podle anamnestických údajů si majitelka nikdy nestěžovala na problémy spojené s močením či příjímáním tekutin.

Vyjádření z veterinární kliniky

Majitelka naše pracoviště poprvé navštívila 19. 2. se svým kocourem s tím, zda má pokračovat v léčbě jaterního selhání a podávat i nadále tablety prednisonu, kdy kocour od prosince minulého roku nejeví známky zlepšení zdravotního stavu a přestává sám přijímat potravu.

Kocour byl ve špatném zdravotním stavu – dehydratace, podvýživa, zvracení, apatie. Byla mu odebrána krev (CB 69,9, ALP 1,01 , ALT 0,66 , AST 0,69, cre 188,8, urea 25,4, glu 4,4) a na našem pracovišti ihned zahájena infuzní terapie. Krevní testy potvrdily renální selhání. Pokračovali jsme tedy v terapii zaměřené na ledvinové selhání.

Pacient byl na našem pracovišti několik dní hospitalizován. Dne 27. 2. byla opětovně odebrána krev, ledvinové hodnoty se zjevně zlepšovaly, ale stále dosahovaly vysokých hodnot. Pacient bohužel ani po deseti denní terapii nezačal sám přijímat potravu a bez infuzní terapie se jeho stav očividně zhoršoval. Dne 6. 3. byla provedena eutanazie.

Vyjádření revizní komise

Revizní komise šetřila tuto stížnost na osobním jednání s ošetřujícím veterinárním lékařem a podává toto vysvětlení.

Mezi posledním ošetřením veterinárního lékaře (19. 1.) a ošetřením na klinice (19. 2.) uplynulo několik týdnů. Za tu dobu se zdravotní stav pacienta mohl změnit. Ze shromážděné zdravotní dokumentace nelze usuzovat na zavinění ošetřujícího veterinárního lékaře.

 
Zpracovala
Radka Vaňousová