Komora veterinárních lékařů České republiky

Interní směrnice

Obsah:

1.
Statut účetní jednotky
2.
Systém zpracování účetnictví
3.
Oběh účetních dokladů
podpisový řád
kompetenční řád
4.
Plán inventarizací
termínovaný plán inventur
příkaz představenstva (revizní komise)
inventurní soupis pokladní hotovosti
5.
Archivace účetních dokladů
6.
Dlouhodobý majetek a jeho evidence
7.
Zásady pro používání účtů časového rozlišení
8.
9.
10.

Směrnice pro nakládání s disciplinárním spisem

.

Interní směrnice pro vymáhání pohledávek KVL ČR vůči členům

.

Statut účetní jednotky

.

Systém zpracování účetnictví

.

Oběh účetních dokladů

.

Plán inventarizací

.

Archivace účetních dokladů

.

Dlouhodobý majetek a jeho evidence, odpisový plán

.

Zásady pro používání účtů časového rozlišení

.

Pravidla pro pracovní cesty a vyplácení cestovních náhrad

.

Komora veterinárních lékařů České republiky