Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Interní směrnice

Obsah:

1.
Statut účetní jednotky
2.
Systém zpracování účetnictví
3.
Oběh účetních dokladů
podpisový řád
kompetenční řád
4.
Plán inventarizací
termínovaný plán inventur
příkaz představenstva (revizní komise)
inventurní soupis pokladní hotovosti
5.
Archivace účetních dokladů
6.
Dlouhodobý majetek a jeho evidence
7.
Zásady pro používání účtů časového rozlišení
8.
9.
10.

Směrnice pro vedení rejstříku disciplinárních opatření

dle ust. § 14 disciplinárního řádu

Směrnice pro nakládání s disciplinárním spisem

.

Interní směrnice pro vymáhání pohledávek KVL ČR vůči členům

.

Statut účetní jednotky

.

Systém zpracování účetnictví

.

Oběh účetních dokladů

.

Plán inventarizací

.

Archivace účetních dokladů

.

Dlouhodobý majetek a jeho evidence, odpisový plán

.

Zásady pro používání účtů časového rozlišení

.