Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

… letem veterinárním světem

Informace – zprávy – výzvy

 

ECCVT: Evropská komise pro koordinaci veterinárního vzdělávání (European Coordination Committee on Veterinary Training)

Komise ECCVT se sešla 25. října na FVE v Bruselu.

Přítomni byli László Fodor (prezident EAEVE), Ms Ana Bravo, Hans- -Henrik Dietz za EAEVE; Steven May, Peter O’ Brien za EBVS, Christophe Buhot, (prezident FVE), Andrew Robinson(UEVP/FVE) a Jan Vaarten (tajemník FVE).

Komise pokračovala v práci na přípravě plánu činnosti ECCVT i na konkrétním postupu v budoucnu. Všichni členové se jednoznačně shodli na postupech vedoucích ke zlepšení kvality veterinárního vzdělávání, tak aby byla udržena společenská role a prestiž veterinárního povolání.

Pracovní skupině FVE Statutory Bodies Working Group Komise doporučila zorganizovat konferenci (případně telekonferenci) na téma licentování či registrace veterinárních lékařů ze třetích zemí v zemích EU. Další schůze Komise je plánována na druhou polovinu března 2012.

Ověřování úrovně welfare dojnic podle parametrů zvířete

Vědecký výbor pro zdraví a welfare zvířat (Scientifi c Panel on Animal Health and Welfare – AHAW) vítá účast vědecké komunity i veřejnosti při práci na návrhu parametrů pro ověřování welfare dojnic. Účelem konzultací bude shromáždění informací, aby ověřovací protokol pro dojnice navrhovaný projektem Welfare Quality ® zahrnoval hlavní oblasti problémů identifi kované Evropským úřadem pro potraviny (EFSA).

Zájemci mohou zasílat své názory výhradně prostřednictvím on-line elektronického formuláře do 11. listopadu 2011.

Veterinární rok Vet 2011: Události a závěrečná ceremonie v Kapském Městě

Na oficiální webové stránce Vet 2011 je uveden seznam konferencí pořádaných v rámci Světového veterinárního roku. Seznam podporuje Polsko v rámci svého prezidentského období, a to za účinné pomoci polského delegáta UEVH Mr. E. Kudyby.

Veterinární rok, oslavující 250 let trvání veterinární profese, byl uzavřen 13. října na závěrečném ceremoniálu Světového veterinárního kongresu v Kapském Městě. K této příležitosti bylo Světovou veterinární asociací (WVA) vydáno ofi ciální tiskové prohlášení zdůrazňující důležitost celoživotního vzdělávání veterinárních odborníků.

FVE • Rue Defacqz 1 • 1000 Brussels • info@fve.org