Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

… letem veterinárním světem

Informace – zprávy – výzvy

 

Stručná historie Světové veterinární asociace

Světová veterinární asociace (WVA) vznikla v Hamburku v roce 1863 v průběhu schůze svolané profesorem Johnem Gamgee z Veterinary College of Edinburgh. Ten svolala na konferenci veterináře ze všech koutů Evropy k diskusi nad nakažlivými nemocemi zvířat a cestami k jejich prevenci. Toto byl první mezinárodní veterinární kongres, z kterého později vznikl periodicky pořádaný World Veterinary Congress.

V Budapešti v roce 1906 na 8. světovém veterinárním kongresu bylo rozhodnuto o vzniku Permanent Committee, která měla organizaci kongresů na starosti.

V roce 1953, na 15. světovém veterinárním kongresu ve Stockholmu, bylo rozhodnuto vytvořit mezinárodní organizaci. Permanent Committee navrhlo konstituci Světové veterinární asociace (World Veterinary Association). Ta byla představena na 16. světovém veterinárním kongresu v Madridu a tímto byla Světová veterinární asociace založena. Dnes WVA spolupracuje s dalšími mezinárodními organizacemi jako Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), International Offi ce of Epizootics (OIE), a World Health Organization (WHO).

Další krok … San Diego, Kalifornie

Registrace na kongres Americké veterinární asociace 2012 (AVMA Convention) bude otevřena on-line od 19. ledna.

V San Diegu se lze připojit k tisícům dalších kolegů a od 4. do 7. srpna sdílet přednášky kontinuálního vzdělávání i společenské akce. Více než 360 vzdělávacích akcí celého spektra profesních činností mohou doplnit akce společenské nebo rodinné i řada atrakcí typických pro San Diego. Udělejte tento krok… a nemůžete litovat. S odbornými proudy pro veterinární lékaře, techniky i management, AVMA nabízí každému něco.

Zapamatujte si datum! EU Veterinary week 2012

Pátý EU Veterinary Week bude od 11. do 15. června 2012.

Zahájen bude v pondělí

11. konferencí na téma ekonomika – investice a návratnost veterinárních služeb zajišťujících zdraví a welfare zvířat i lidí. Konference se bude konat v budově Charlemagne Building, 170 Rue de la Loi v Bruselu.

FVE • Rue Defacqz 1 • 1000 Brussels • info@fve.org