Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

… letem veterinárním světem

Informace – zprávy – výzvy

 

Zájemci se mohou zaregistrovat na Animal Welfare workshop v Rize!

Třetí AW workshop (plánovaný na 19. a 20. dubna 2012) bude zahrnovat teoretická i praktická školení.

Bude se konat především pro veterinární lékaře faremních zvířat a státní veterinární lékaře z Balkánu, Polska, Ukrajiny a Skandinávie.

Charitativní organizace Global Alliance for Lives tock Veterinary Medicines (GALVmed)

dostane částku 51,5 milionu USD od Billa & Melindy Gates Foundation a od britské vládní organizace Department for International Development (DFID).

Výše částky byla panem Billem Gatesem oznámena na 35. zasedání International Fund for Agricultural Development (IFAD)’s Governing Council v Římě.

V sobotu 28. dubna proběhnou letošní oslavy Světového veterinárního dne – World Veterinary Day.

Připojte se vlastními aktivitami k propagaci veterinární profese na místní, národní i mezinárodní úrovni. Veterinární profese zahrnuje velmi širokou oblast činností, což veřejnost většinou nezaznamenává. Světový veterinární den je jednou z příležitostí k propagaci všech oblastí veterinární činnosti.

Průzkum preskripčních zvyklostí evropských veterinářů

Vedení lékové agentury – Heads of Medicines Agency(HMA) spolu s Evropskou veterinární federací (FVE) provádí průzkum zvyklostí spojených s předepisováním veterinárních léčiv. Cílem průzkumu je získání podrobných informací o motivaci veterinárních lékařů při předepisování především antimikrobiálních látek. Výsledky průzkumu mají být využity ke zjištění, zda dosavadní opatření ke zvládání antimikrobiálních rezistencí (AMR) jsou nebo nejsou účinná, a k poskytnutí základních informací pro další postup.

FVE • Rue Defacqz 1 • 1000 Brussels • info@fve.org