Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

… letem veterinárním světem

Informace – zprávy – výzvy

 

Novelizace minimálních požadavků na veterinární vzdělávání podle směrnice o uznávání profesních kvalifikací

Společná komise FVE/EAVE se soustředí na :

– seznam předmětů

– možnosti rozšíření požadavků na dovednosti absolventů.

Kdy k tomu dojde:

První telekonference je plánována v průběhu srpna a koncem srpna přímé jednání v Bruselu

Členové pracovní komise:

Za FVE: K. Ostensson (FVE – Vice President), M. Sant’Ana, B. Zemljic and R. Gelle’

Za EAEVE: A. Bravo, H. H. Dietz, L. Fodor and G. Niebauer

S. Ware, předsedající skupině

Statutory bodies zahájí jednání

Porážky drůbeže a kontrola masa

Zpráva EFSA shrnuje současné postupy při porážení drůbeže a možnosti dohledové činnosti.

Zpráva se zaměřuje zejména na porážky brojlerů, ale zabývá se rovněž dalšími druhy drůbeže. Popisuje také způsoby shromažďování informací o potravinovém řetězci FCI (food chain information) a vysvětluje význam FCI v kontextu hygienických směrnic pro drůbež.

Welfare zvířat: příští kurzy

 

DG Sanco schválilo další rozpočet pro pokračování série kurzů pořádaných společně DG Sanco a FVE.

Po Budapešti, Barceloně, Rize a Sinaii je další kurz plánován v Itálii (pravděpodobně v listopadu) a v Nizozemsku (pravděpodobně na jaře 2013). Další informace budou následovat.

FVE • Rue Defacqz 1 • 1000 Brussels • info@fve.org