Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

… letem veterinárním světem

Informace – zprávy – výzvy

 

Veterinární léčiva, prohlídka masa, profesní komunikace a další body agendy listopadového FVE General Assembly

Kolem 125 delegátů z 30 členských zemí FVE se v listopadu sešlo v Bruselu na pololetním Všeobecném shromáždění federace. Její prezident Dr. Christophe Buhot přivítal také zástupce Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE), Světové veterinární asociace (WVA), Americké veterinární asociace (AVMA) a další účastníky.

Jeden z nejdůležitějších bodů diskuse se týkal používání antibiotik u zvířat. FVE se v uplynulých letech silně zabývala tématem odpovědného používání veterinárních léčiv a rolí veterinární profese v této oblasti. Přítomnost veterináře u zvířat a na farmách je nezbytná. Je nezbytné společné úsilí veterináře a chovatele směřující ke zlepšení životních podmínek zvířat, tak aby byla omezena nutnost terapeutických zásahů veterinárními farmaceutiky. Veterinář je řešením. Jednoduché oddělení preskripce od výdeje či prodeje veterinárních léčiv je falešným předpokladem řešení.

Pro FVE je to řešení nepřijatelné a bude proti němu na všech úrovních bojovat, řekl prezident Christophe Buhot.

FVE G. A. také přijalo novou verzi seznamu předmětů, které by měly být součástí studijního curricula. Tento seznam vychází z požadavků na dovednosti čerstvého absolventa. Tyto kompetence dělají absolventa veterinářem a měl by jimi disponovat každý čerstvý absolvent na počátku své profesní kariéry.

 

Všeobecné shromáždění FVE také přijalo konečnou verzi defi nice veterinárního lékaře, kdo se jím stává, jaká jsou jeho práva a povinnosti, tak aby odpovídajícím způsobem plnil svoji společenskou roli.

Z diskuse na téma prohlídka masa je stále zjevnější, že vyvstává nutnost modernizovat současné inspekční postupy, ale ruku v ruce s modernizací chovatelských postupů a vlastní faremní praxe. Zde jednoznačně existují obrovské rozdíly mezi jednotlivými oblastmi chovu, ale i mezi jednotlivými členskými zeměmi. Udržet přiměřenou úroveň bezpečnosti potravin živočišného původu a ochranu spotřebitele lze jen rozumnými postupnými změnami.

Dr Alberto Laddomada, evropský komisař, DG Health and Consumer Protection (SANCO), seznámil účastníky s aktuálními změnami v novele Animal Health Law. Ofi ciální návrh Komise je očekáván počátkem roku 2013, ale nedá se očekávat jeho přijetí před koncem mandátu Evropského parlamentu; tedy pravděpodobně až v roce 2015.

FVE • Rue Defacqz 1 • 1000 Brussels • Podrobnosti na: info@fve.org