Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

… letem veterinárním světem

Informace – zprávy – výzvy

 

Podpis dohody o spolu práci mezi Evropskou Asociací lékařů a FVE

FVE podepsala Memorandum of Understanding (MoU) s CPME reprezentující humánní lékaře. Memorandum zahrnuje hlavní principy spolupráce obou organizací pro budoucnost.. FVE a CPME spojují svoje síly v odhodlání spolupracovat zejména na hledání cest k omezování vzniku antimikrobiálních rezistencí v konceptu „Jednoho zdraví“.

Předsednictvo FVE Board diskutovalo o novém Animal Health Law a dal ších tématech

Předsednictvo FVE zasedalo na své první schůzi v roce 2013. Hlavními tématy byly návrhy k Animal Health Law a k úředním veterinárním kontrolám. Předsednictvo rovněž uvítalo žádost Bundesverband Praktizierender Tierärzte o členství; bude se jím zabývat agenda Všeobecného shromáždění FVE v Mariboru.

Představitelé FVE se setkali s europoslanci

Zástupci FVE se zúčastnili několika jednání v Evropském parlamentu. Prezident C. Buhot a výkonný ředitel J. Vaarten vystoupili na sympoziu k Prevenci onemocnění zvířat organizovaném OIE. J. Vaarten také vystoupil na téma veterinárních léčiv na obědě s MEPs, uspořádaném European Horse Network ve spolupráci s FEEVA.

Veterinární fakulty v Miláně, Mnichově a Vídni obdržely na jednání ECOVE statut „(re-) approved“

Na svém jednání 30. ledna European Committee on Veterinary Education (ECOVE) znovu schválilo veterinární fakulty v Miláně, Mnichově, a Vídni. Veterinární škola v Olštýně (PL) byla schválena pouze podmínečně.

Pro odstoupení Prof. Lazslo Fodor, (HU) se ujal předsednictví ECOVE Prof Stuart Reid (UK). Lars Moe, rovněž ukončil svoji činnost a řekl: „We all can be proud on what we have achieved, and on having been a part of it.” Zástupci FVE v ECOVE nyní jsou Karel Daniel (CZ), Hervé Hiard (FR) a Patrick Talty (Ireland-nově navržený), spolu s Borutem Zemlijcem (SI) jako náhradníkem.

Komise Evropského parlamentu hlasovala o směrnici o uznávání odborných kvalifikací

23. ledna přijala komise Evropského parlamentu zprávu ke Směrnici o uznávání profesních kvalifikací.

K jednomu z hlavních bodů patřilo doporučení k ověřování jazykových schopností: Parlament je názoru, že kompetentní autority by měly mít možnost ověřování jazykových znalostí u zdravotních profesí. Jeho stanovisko je základem pro další jednání s Radou ministrů.

Závěry Konference o chovu exotických zvířat byly představeny v Radě ministrů

Zástupci Kyperského prezidentství EU představili ministrům zemědělství členských zemí na jejich jednání 18–19 prosince závěry konference, organizované FVE společně s kyperským prezidentstvím EU, Evropskou komisí a švýcarskou vládou k chovu exotických zvířat

 

FVE•Rue Defacqz 1•1000 Brussels• Podrobnosti na: info@fve.org