Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

… letem veterinárním světem

Informace – zprávy – výzvy

 

Inovace v oblasti veterinárních léčiv a konkurenceschopnost evropského zemědělství. Úspěch na pokračování?

V úterý 26. února farmaceutická společnost Zoetis (ex-Pfi zer) uspořádala pracovní setkání na téma „Výzvy a budoucnost evropského zemědělství. Řečníci z Evropského parlamentu, Evropské komise, Rady a akademické obce představili svoje vize. V následné panelové diskuzi prezident FVE Christophe Buhot objasnil roli veterinární profese při udržitelné intenzifi kaci evropského zemědělství.

Evropská komise přijala akční plán proti falešnému označování potravin

Po odhalení vlny falešného označování potravin v minulých týdnech přijaly členské státy celoplošný akční plán. EU zahájí koordinovaně program testování produktů obsahujících hovězí maso a kontroly koňského masa na rezidua fenylbutazonu. Schválen byl rovněž system rychlého sdílení pozitivních informací.

Způsobilost k transportu: prasata a koně v hledáčku

 

V úterý 26. února se konala první schůzka pracovní skupiny k doporučení směrnice o způsobilosti k transportům pro prasata. Zástupci devíti dotčených organizací spolu s FVE by měli fi nalizovat svoje doporučení počátkem roku 2014. FEEVA ve spolupráci s World Horse Welfare začíná pracovat na podobné iniciativě pro oblast přepravy koní.

FVE • Rue Defacqz 1 • 1000 Brussels • Podrobnosti na: info@fve.org