Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

… letem veterinárním světem

Informace – zprávy – výzvy

 

Rezistence proti antihelmintikům: výdej a použití nejlépe jen na předpis

Předsednictvo FVE se setkalo 18. března v zasněžené Paříži. Předmětem schůzky byla příprava všeobecného shromáždění FVE v Mariboru, včely, vzdělávání v oblasti welfare, postgraduální vzdělávání a další.

Schváleno bylo prohlášení k rezistencím vůči antihelmintikům, shrnující, že „Všechna antihelmintika používaná u hospodářských zvířat mají být pouze na předpis veterinárního lékaře, tak aby jejich používání bylo podmíněno odpovídajícím odborným doporučením”.

Konference k odpovědnému používání antimikrobiálních látek

Zástupci FVE se spolu se 400 účastníky z celého světa zúčastnili 13.-15. března v Paříži globální konference organizované OIE na téma odpovědného používání antimikrobiálních látek u zvířat.

FVE rovněž představila dva postery, jeden s doporučeními FVE v této věci a druhý s výsledky první části průzkumu faktorů ovlivňujících preskripční návyky veterinárních lékařů a testů senzitivity.

Co se může svět (ale humánní lékaři zvláště) naučit u veterinářů

„Většina lidí si myslí, že veterináři jsou doktoři, kteří léčí pejsky a kočičky, poskytují citlivou odbornou péči a za své služby si účtují patřičné honoráře. Úzký pohled vede k podceňování šíře veterinární činnosti a nerespektování reálného odborného potenciálu veterinární profese.”

Autorem publikace je Joan C. Hendricks, USA.

 

FVE•Rue Defacqz 1•1000 Brussels• Podrobnosti na: info@fve.org