Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

… letem veterinárním světem

Informace – zprávy – výzvy

 

EPRUMA – novinky,

Diskuzní platforma spojující pohled na správnou faremní praxi a správné používání veterinárních léčiv se dohodla na terminologii používání veterinárních léčiv. Skupina spolu se zástupci lékových agentur (obdoba ÚSKVBL) se zaměřila na defi nice důvodů k používání veterinárních léčiv:

Kurativa – Prophylaxe – Metaphylaxe.

Restrikce EU na používání neonikotinoidů

Omezení používání tři pesticidů patřících do skupiny neonikotinoidů bylo přijato Evropskou komisí. Jedná se o: clothianidin, imidacloprid a thiametoxam. Tato restrikce vstoupí v platnost od 1. prosince 2013 a podle potřeby bude revidována po dvou letech.

Švýcarská veterinární asociace

slaví tento rok své 200. výročí. FVE zaslala gratulace jejímu prezidentovi Dr. Troilletovi, poděkovala za spolupráci a uvítala nového prezidenta Dr. Juliku Fitzi. Dr. Charles Trolliet bude pokračovat ve své práci pro asociaci jako předseda organizačního výboru.

Antimikrobiální rezistence 3. report EFSA – ECDC

Třetí společný report EFSA a ECDC o antimikrobiálních rezistencích zoonotických bakterií ukazuje přítomnost rezistencí vůči řadě antimikrobik u salmonel a campylobakterů, hlavních bakterií působících zoonózy potravinového původu v EU.

 

Nicméně korezistence (kombinované rezistance) vůči kriticky důležitým antimikrobikům zůstávají nízké. Report je založen na údajích shromážděných ve členských zemích EU v průběhu roku 2011.

FVE• Avenue de Tervuren 12•1040 Brussels• info@fve.org