Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

… letem veterinárním světem

Informace – zprávy – výzvy

 

Divoká zvířata v zajetí: prosazování zákonů a zásad welfare

Prezident FVE a zástupci sekretariátu D. Iatridou a N. De Briyne se zúčastnili první evropské konference na téma divoká zvířata v zajetí. Konference byla organizována nadací Four paws and Born Free Foundation, s podporou FVE, European network to end the keeping of wild animals in captivity (ENDCAP), Humane Slaughter Association (HSA) a Lower Saxony Regional Representation to the European Union.

Tato široce založená konference byla příležitostí k revizi stavu a identifi – kaci řešení pro členské státy EU snažící se dosáhnout vysokých standartů welfare zvířat.

Pojištění přeshraničního působení veterinárních lékařů

DG Internal Market Evropské komise se zabývá problémy pojištění veterinárních lékařů působících v sousedním členském státě EU. FVE se snaží pomoci Evropské komisi určit rizika a překážky, které přináší přeshraniční podnikání a pojištění tohoto typu podnikání v jiném členském státě.

Kontrolní balíček pro zvířata i rostliny

Zástupci FVE se zúčastnili konfrerence pořádané Health & Consumers Directorate-General na téma Animal, plant and control package. Účast 500 delegátů svědčila o důležitosti tohoto tématu.

J. Vaarten potvrdil, že FVE vítá iniciativu komise sjednotit velký počet jednotlivých legislativních opatření do jednoho horizontálního ustanovení. Navrhovaný koncept Animal Health Visits je nezbytný pro spolehlivý system surveillance;

 

nicméně jeho účinnost bude záviset na šíři delegovaných úkonů a politické vůli přijímat taková řešení dodal.

FVE• Avenue de Tervuren 12 •1040 Brussels• info@fve.org