Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

… letem veterinárním světem

Informace – zprávy – výzvy

 

Veterinární konference zemí Commonwealth & WVA

Pátá Pan Commonwealth Vet Conference s hlavním tématem zaměřeným na roli veterinářů a farmářů v boji proti hladu a zajištění bezpečnosti potravin, organizovaná Evropskou komisí, the Commonwealth Veterinary Association a the Ghana Veterinary Association se 21.–25. března konala ve městě Accra, v Ghaně.

Evropská komise se zaměřila na živočišnou výrobu a její význam pro zlepšení kvality života ve velmi chudých oblastech.

Read more

Ve stejnou dobu Světová veterinární asociace (World Veterinary Association) pořádala schůzi Rady WVA. FVE zde vystoupila se dvěma prezentacemi na téma budoucnost vzdělávání veterinárních lékařů a vzdělání k podpoře welfare zvířat.

Bezpečnost potravin

15. shromáždění Evropského úřadu pro potraviny (EFSA – Stakeholder Consultative Platform) se koná 8. dubna 2011 v Bruselu.

Read more

Shrnující zpráva pracovní komise k biologické bezpečnosti potravního řetězce je k dispozici.

EU instituce diskutují o klonování zvířat

V současnosti neexistují evropská pravidla specifi cky povolující nebo zakazující mlékárenské produkty a maso z klonovaných zvířat. Evropská komise má v úmyslu zavést regulace používání těchto produktů prostřednictvím novel potravinové legislativy, zatímco Evropský parlament upřednostňuje zvláštní legislativu.

Viz statement komisaře Dalliho

U D Á L O S T I

IVSA (Mezinárodní organizace veterinárních studentů organizuje „Lyon Vet2011 event“

Francouzská pobočka IVSA pořádá v Lyonu studentské setkání paralelně se Světovou konferencí o veterinárním vzdělávání (World Conference on Veterinary Education). Setkání bude ofi ciální událostí Veterinárního roku – Vet2011. Studenti budou v Lyonu od 9. do 15. května 20011.

Role zvířat ve vývoji kulturního člověka

To je titul konference, která byla uspořádána ve městě Lomza/Polsko a v rámci událostí Veterinárního roku 2011 (Vet 2011 celebration). Účastnilo se kolem 120 osob.

FVE • Rue Defacqz 1 • 1000 Brussels • info@fve.org