Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

… letem veterinárním světem

Informace – zprávy – výzvy

 

Prezident FVE Na všeobecném shromáždění Americké veteri nární asociace (AVMA)

Prezident FVE C. Buhot se ve dnech 19.–23. července zúčastnil shromáždění AVMA v Chicagu a zároveň oslav jejího 150. výročí. C. Buhot vystoupil s klíčovými tématy veterinární profese:

• Esenciální úloha veterinářů při ochraně zdraví zvířat a lidí a ochraně životního prostředí

• Příležitosti veterinární profese v nových oblastech jako akvakultura, bezpečnost potravin, nově se objevující onemocnění a udržitelný rozvoj

• Důležitost vzdělávání a akreditační systém pro vzdělávací zařízení

„Upřímně věřím, že akreditační systém je nezbytný pro udržení důvěry spotřebitelů i důvěry mezi jednotlivými státy. A obě naše organizace hrají důležitou roli při akreditaci veterinárních škol a univerzit, zatím na bázi dobrovolnosti, a ukazují tak společnosti, že veterinární profese je připravena přijmout v této oblasti odpovídající odpovědnost,” řekl prezident C. Buhot.

WELFARE: DALŠÍ AKCE

Praktický přístup ke zlepšování welfare

Evropská komise bude 12.–13. září organizovat pátý Animal Welfare Workshop, tentokrát v Zeistu v Nizozemsku.

Je zamýšlen pro praktické a úřední veterinární lékaře z Nizozemska, Belgie, Německa a skandinávských zemí. Místa budou rovněž rezervována pro veterinární studenty a prvovýrobce.

 

Welfare psů a koček v EU

„Budujeme Evropu, která dbá o společenská zvířata “

Konferenci organizuje Evropská komise ve spolupráci s litevským prezidentstvím a za podpory FVE, Eurogroup for Animals a Vier Pfoten International v Bruselu 28. října 2013.

FVE • Avenue de Tervuren 12 • 1040 Brussels • info@fve.org