Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

… letem veterinárním světem

Informace – zprávy – výzvy

 

Uznávání profesních kvalifikací

Evropský parlament i Rada dosáhly dohody nad návrhem Komise k článku 38, který se vztahuje k pregraduálnímu vzdělávání veterinárních lékařů (text byl podporován FVE). Odkaz 15a (dovednosti) však schválen nebyl. Evropský parlament by měl stávající text schválit 7. října a jeho vydání v Offi cial Journal se předpokládá koncem roku.

Welfare Welfare Workshop

Následující termín v Zeistu, Nizozemsko – 12–13 září 2013 se zaměří na skot, prasata, koně a divoce žijící zvířata. Účelem workshopu je poskytnout veterinárním lékařům vhled do welfare uvedených druhů z hlediska legislativy, problematických oblastí a „welfare assessment schemes”. Účast na workshopu je zdarma.

Ochrana divoce žijících zvířat v zajetí

19. a 20. června 2013 spoluorganizovala FVE spolu s Vier Pfoten/Four Paws, Born Free Foundation a Evropským kruhem za ukončení držení divokých zvířat v zajetí první Všeobecnou konferenci, která se zaměřila na welfare divoce žijících zvířat v zajetí. Závěry a doporučení konference jsou k dispozici na webové stránce FVE – www.fve.org

 

FVE• Avenue de Tervuren 12 •1040 Brussels• info@fve.org