Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

… letem veterinárním světem

Informace – zprávy – výzvy

 

Tisková zpráva FVE

Internetový prodej léčiv: je narůstající hrozbou bezpečného používání veterinárních léčiv.

Internetové prodeje rapidně nabývají na objemu a lze očekávat, že tomu tak bude i nadále.

FVE hledá způsob, jak zajistit, aby internetové prodeje veterinárních léčiv neohrožovaly zdraví zvířat ani zdraví lidí.

Všeobecné shromáždění WVA 2013

V průběhu Světového veterinárního kongresu v Praze se 19. září konalo rovněž všeobecné shromáždění Světové veterinární asociace. Schůze se zúčastnilo více než 80 delegátů z 41 zemí. Hlavním bodem shromáždění bylo přijetí změny konstituce WVA. Po obsáhlých prezentacích k tomuto tématu a diskusích byl návrh přijat 100 % hlasů.

Oslava 150. výročí Světové veterinární asociace

19. září po ukončení všeobecného shromáždění proběhla oslava 150. výročí WVA. Oslava byla zahájena scénou reprodukující dění na prvním Světovém veterinárním kongresu, který byl uspořádán v Německu v roce 1863. Ke 150. výročí přišly WVA popřát zástupci řady organizací, prezident WVA předal ocenění například

 

Jihoafrické veterinární asociaci (SAVA) a cenu John Gamgee Award Dr. James Harlan Steelovi z USA, Dr. Milton Thiago de Mellovi z Brazílie a Dr. Bernard Vallatovi z Francie.

WVA • Avenue de Tervueren 12 • 1040 Brussels • secretariat@worldvet.org