Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

… letem veterinárním světem

Informace – zprávy – výzvy

 

Směrnice k uznávání profesních kvalifikací

Kvalifi kace veterinárních lékařů, kteří se stěhují do jiné země, bude díky hlasování Evropského parlamentu začátkem října uznávána v jednodušším režimu. Publikace novely směrnice se očekává ve druhé polovině roku 2014. Pracovní skupina FVE Statutory Bodies se návrhem novely zabývala na svém jednání 10. října.

Jednání zahrnovalo rovněž zavedení profesní karty, jurisdikci vztahující se na veterinární lékaře i paraprofesionály, principy certifi kace a přeshraniční předepisování veterinárních léčiv.

FVE vyzývá k zákazu internetových prodejů antibiotik

Strmě narůstá počet on-line lékáren, nabízejících bez předpisu léčiva pro lidské i zvířecí pacienty; tento stav umožňuje podvody i zneužívání léčiv.

Je znepokojivé, že nikdo neví přesně jak velká množství léčiv se prodávají po internetu a v jakém rozsahu jsou obcházeny kontrolní mechanismy, řekl Christophe Buhot, prezident FVE.

Snadná dostupnost antibiotik na internetu je důvodem k obavám, zejména vzhledem k riziku vzniku rezistencí.

Je nesmyslné mluvit o omezování prodeje antibiotik veterinárními lékaři v situaci, kdy existuje snadný přístup k medikacím on-line, bez veterinárního vyšetření, diagnózy, předpisu nebo jakéhokoliv druhu kontroly. Čas internetu daleko předběhl legislativu a času na reakci je stále méně“.

K modernizaci prohlídky masa, avšak s obavami z omezování spolehlivosti IPŘ (informace o potravinovém řetězci)

V centru debaty Evropské komise je návrh směrnice o prohlídce masa – upravená verze návrhu (nejdříve odmítnutá, poté přijatá EP) byla ohlášena v nejbližší době. FVE, aby předešla nedorozuměním o svém stanovisku, říká: „podporujeme technické aspekty návrhu modernizace prohlídky masa a vítáme iniciativu Komise k revizi procedur prohlídky masa tak,

 

aby odpovídaly současnému vědeckému stanovisku i zásadám řízení rizik. Máme však silné obavy ze současného návrhu, který znamená změny inspekčních procesů, avšak bez návaznosti na spolehlivost IPŘ. Tímto můžeme ztratit integritu a jistotu spolehlivosti celého systému“.

WVA • Avenue de Tervueren 12 • 1040 Brussels • secretariat@worldvet.org