Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

… letem veterinárním světem

  Časopis Zvěrokruh 1/2014
     Informace – zprávy – výzvy

 

Pracovní skupina FVE ke kvalitě a bezpečnosti potravin

První schůzce obnovené pracovní skupiny předsedal Frank O’Sullivan (praktický veterinární lékař z Irska). Skupina se na úvodní schůzce zabývala základními zásadami Informace o potravinovém řetězci, který nyní nahrazuje veterinární osvědčení pro produkty pocházející z prvovýroby. Skupina rovněž monitoruje návrhy Evropské komise k tomuto tématu.

Diskutován byl rovněž návrh o způsobu Úředních control, který je v současnosti projednáván Evropským parlamentem a Radou. Telekonference pracovní skupiny je plánována na začátek února.

Obchod se štěňaty v EU: nedostatky v dokumentaci ohrožují EU trh i veřejné zdraví

Dne 26. listopadu byl na toto téma organizován v Evropském parlamentu společností Vier Pfoten/Four Paws International kulatý stůl. 50 účastníků z evropských institucí, národních zastoupení, obchodníků, veterinárních lékařů, právníků a welfare aktivistů prezentovalo různé aspekty obchodu se štěňaty v EU.

Za FVE se zúčastnila N. De Briyne, FVE Deputy Executive Director, s vysvětlením projektu Callisto a potvrzením, že pro FVE je spolehlivá dokumentace nezbytná a musí být spojena s nezaměnitelnou identifikací a registrací.

Komora veterinárních lékařů České republiky

Koncem listopadu uvítal Sněm Komory veterinárních lékařů ČR prezidenta FVE Dr. Christophe Buhota. Tematický kulatý stůl pojednával dvě oblasti, a to: veterinární vzdělávání a veterinární léčiva. Diskusí se zúčastnili také Z. Pinter (HU), H-J Götz (FVE Vice President) a prezidenti polské a slovenské Komory veterinárních lékařů.

 

Český sněm byl výbornou výměnou informací a zkušeností take k projektu VetCEE, k implementaci Směrnice o službách, návrhu změn Úředních kontrol v hygieně masa, předepisování antibiotik a monitoringu antimikrobiálních rezistencí.

WVA • Avenue de Tervueren 12 • 1040 Brussels • secretariat@worldvet.org