Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

… letem veterinárním světem

  Časopis Zvěrokruh 2/2014
     Informace – zprávy – výzvy

 

Společná konference k antimikrobiálním rezistencím

Konference se zúčastnilo kolem 200 delegátů z členských zemí EU, odborníků z lékařské i veterinární profese.

Za FVE se zúčastnil její prezident Christophe Buhot, viceprezident Hans-Joachim Götz, Jan Vaarten a Despoina Iatridou za sekretariát. Jan Vaarten se rovněž zúčastnil jedné z panelových diskusí.

Ze závěrů konference jasně vyplynulo, že veterinární profese vyvinula řadu iniciativ k propagaci odpovědného používání antimikrobiálních látek.

FVE mezi jiným vytvořila řadu informačních letáků, jeden z nich dohromady s farmářskou unií (Copa Cogeca), další pro obecnou veřejnost spolu s the European Doctors Organisation a s Council of European Dentists.

Nový zákon o zdraví zvířat & úřední kontroly

V současné době je novela legislativy o zdraví zvířat a úředních kontrolách ve stadiu překladů do jazyků členských států. O případných změnách se bude hlasovat koncem ledna 2014.

FVE aktivně monitoruje průběh této iniciativy v Evropském parlamentu a je připravena oslovit členské organizace s prosbou o intervenci u jejich europoslanců.

Otázka pro René Carlsonovou

René Carlsonovou je představitelkou zahraniční komise americké komory – Chair for International Affairs for the American Veterinary Medical Association (AVMA).

 

… prezident FVE Christophe Buhot

34 let působila v klinické praxi malých zvířat, byla rovněž prezidentkou AVMA a v současné době je kandidátkou na prezidentku Světové veterinární asociace pro období 2014–2017. Žije a pracuje v severním Wisconsinu.

… René Carlson, (AVMA)

 

Co má společného a jakými rozdíly se vyznačuje veteri nární profese v Severní Americe a v Evropě?

I když naše profesní životy jsou vesměs zaměřeny lokálně, veterináři jsou nezbytně propojenou součástí globálního makrokosmu. Evropská i severoamerická veterinární profese má daleko více společného než odlišného.

Příklady mohou být

1) potřeby městských vs. venkovských praxí,

2) nerovnováha mezi různými disciplínami výkonu profese,

3) kvalita vzdělávání,

4) welfare,

5) kontrola infekčních onemocnění a zoonóz,

6) potřeba marketingu uvnitř i navenek naší profese jak v soukromém, tak ve veřejném sektoru.

Existují nicméně i rozdíly. V Severní Americe jsme tři velké země se dvěma kontrolovanými hranicemi a třemi základními jazyky (angličtinou, španělštinou a francouštinou), a třemi hlavními měnami. I mezi zeměmi Evropské unie existuje však tolik hranic, měn, jazyků, včetně dlouhé historie mezistátních konfl iktů. Vždy s překvapením sleduji, jak se Evropské veterinární federaci daří sjednotit názory evropské veterinární profese.

FVE • Av. Tervueren 12 • 1040 Brussels • info@fve.org