Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

… letem veterinárním světem

  Časopis Zvěrokruh 3/2014
     Informace – zprávy – výzvy

 

Veterinární péče o vodní živočichy

Pracovní schůze FVE na téma veterinární péče o vodní živočichy se konala 7. ledna v Bruselu. Hlavními tématy byly nedostatek registrovaných léčiv, pregraduální vzdělávání (minimum 30 hodin), prosazování vědecky zdůvodnitelných opatření a větší zapojení veterinárních lékařů.

Spolu s COPA–COGECA (Evropskou farmářskou asociací) a FEAP (Evropskou asociací chovatelů ryb) skupina rovněž připraví brožuru k odpovědnému používání antibiotik u vodních živočichů. Inputs to the Animal Health Law were also given.

Informace spotřebitelů o omračování před porážkou

Chtějí být spotřebitelé při nákupu masa informováni, jakým způsobem bylo zvíře omráčeno? A jestli ano, ovlivňuje to jejich rozhodnutí o nákupu? Těmito tématy se 16. ledna zabývalo jednání o výsledcích evropského průzkumu s 12 otázkami k omračování zvířat před porážkou. FVE nesouhlasí s porážkami zvířat bez omračování a podporuje informování spotřebitelů; zvláště v situacích, kdy rituální porážky jsou častější, než by napovídaly požadavky trhu. Výsledky průzkumu napovídají, že většina spotřebitelů (72 %) požaduje informaci o omračování, ačkoliv není jisté, že tato informace by ovlivnila jejich nákupní rozhodnutí. Hlavními atributy rozhodnutí o nákupu masa jsou kvalita, cena a původ.

Setkání zástupců polské komory s FVE & UEVH

Delegace polské Komory – J. Łukaszewicz, prezident, K. Anusz a M. Kubica navštívili prezidenta FVE C. Buhota, prezidenta UEVH S. O’Laoide a předsedu pracovní skupiny k bezpečnosti potravin F. O’Sullivana. Účelem schůzky byla vzájemná informace o současném systému veterinárního dozoru při výrobě masa v Polsku a o silných a slabých stránkách tradičního I modernizovaného modelu dozoru. Pracovní skupina k bezpečnosti potravin vytvoří strategický dokument pro potřeby dalšího lobování u Evropské komise.

FVE • Av. Tervueren 12 • 1040 Brussels • info@fve.org