Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

… letem veterinárním světem

  Časopis Zvěrokruh 4/2014
     Informace – zprávy – výzvy

 

FVE a DG SANCO

26. února se setkali zástupci FVE a Evropské komise, DG health & consumers (SANCO) v zastoupení B. Van Goethem, vrchní ředitel veterinárních a mezinárodních záležitostí, spolu s A. Laddomadou (zdraví zvířat) a K. Van Dyckem (Léky a bezpečnost potravin). Hlavními body jednání byl vznikající zákon o zdraví zvířat a úředních kontrolách, antimikrobiální rezistenci a modernizaci prohlídky masa.

Ve věci aquatické medicíny zástupce komise vysvětlili, že účelem zákona o zdraví zvířat v této oblasti je harmonizace EU legislativy s principy OIE a usnadnění importu mořských produktů a jejich osvědčování. Komise sdílí názor, že odborníci v této oblasti musí mít odpovídající trénink a být licentováni. FVE představila úmysl evropského veterinárního demografi ckého průzkumu, který byl ze strany EK oceněn.

Schůze ředitelů státních veterinárních správ

Viceprezident FVE Rafael Laguens vystoupil 21. února před řediteli státních veterinárních správ na jejich schůzi v Bruselu. Představil FVE a zvláště se zmínil o zahájeném průzkumu veterinární demografi e. Řada ředitelů pochválila tuto iniciativu a slíbila její podporu na domácí úrovni. Britský CVO, Nigel Gibbens, navrhl doplnění průzkumu o část týkající se společenských potřeb a poptávky. Španělský CVO, Lucio Ignacio Carbajo Goni, který delší dobu spolupracoval s Rafaelem Laguensem, podtrhl nutnost spolupráce mezi zástupci profese a vládními strukturami. Řecký CVO, Spiros Doudounakis, předsedající schůzi poděkoval FVE a zdůraznil nutnost komunikace uvnitř veterinární profese. Alberto Laddomada, zástupce Evropské komise zmínil pohled EK na řízení profese. Náš model je podle jeho slov unikátní, zasluhuje ocenění a podporu.

Potraviny z klonovaných zvířat

Komisař pro zdraví Tonio Borg poskytl 11. února interview, týkající se záměru Evropské komise zakázat klonování zvířat. Tato otázka byla v Evropském parlamentu silně diskutována v roce 2011. Řada europoslanců kritizovala fakt, že legislativní návrh neobsahoval zákaz prodeje potomků klonovaných hospodářských zvířat. Komisař Borg vysvětlil, že komise potřebuje vice času ke studio této oblasti a systém označování podobných produktů, může být podle potřeby zaveden později.

FVE • Av. Tervueren 12 • 1040 Brussels • info@fve.org