Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

… letem veterinárním světem

Informace – zprávy – výzvy

 

FVE podporuje označování masa od zvířat porážených bez omráčení a obrací se na poslance EP

V červnu 2010 Evropský parlament odhlasoval označování masa pocházejícího ze zvířat poražených bez omráčení. FVE a BVA upozorňují, že toto hlasování ovšem Rada Evropy ve svém rozhodnutí z prosince 2010 nerefl ektovala.

Zdroj: Letter (FVE/cor/011/009) – FVE press release (2009)

Evropská komise pro koordinaci veterinárního vzdělávání – ECCVT

ECCVT, spojená komise EAEVE, EBVS a FVE, se na společné schůzi zabývala mimo jiné:

– přípravou lyonské konference o veterinárním vzdělávání (13., 14., 15. května) a nadcházející úpravou směrnice o vzájemném uznávání profesních odborníků. Jeden z pozvaných – Prof Parodi – informoval komisi o vzniku Středomořské unie pro veterinární vzdělávání (UMEV či MUVE),

– rozhodnutím o schválení evaluace šesti veterinárních škol:

Košice (Slovak Republic), Ljubljana (Slovenia), London (England), Parma (Italy), Toulouse (France) and Turin (Italy). Některé z nich byly již dříve uznány a jejich status byl nyní potvrzen, zatímco jiné se na seznam dostaly poprvé. Dvě z evaluovaných škol nebyly schváleny a byla jim vydána doporučení k nápravě.

Rozhodnutí společné komise se členy z FVE a EAEVE (European Association of Establishments for Veterinary Education) jsou založena na výsledcích evaluací týmem nezávislých expertů.

Odyssea eradikace moru skotu a vznik OIE

Rok 1924 reprezentuje významný milník v globálním boji proti moru skotu, jedné z nejobávanějších nákaz zvířat v historii.

V roce 1924, při novém rozšíření moru skotu v Evropě a po jeho vstupu na kontinent přes přístav v Antwerpách, skupina veterinářů vystoupila s vizí založení mezinárodní organizace, která by informovala členské státy o nákaze a byla zdrojem vědeckých informací nutných pro kontrolu šíření nákaz – OIE.

FVE • Rue Defacqz 1 • 1000 Brussels • info@fve.org