Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

… letem veterinárním světem

  Časopis Zvěrokruh 7/2014
     Informace – zprávy – výzvy

 

Campylobacter u drůbeže

7. května 2014 se F. Proscia (FVE Secretariat) zúčastnil pracovní schůze DG SANCO k infekcím bakterií Campylobacter v chovech drůbeže.

Celkem se zúčastnilo kolem 60 zástupců členských států a 40 zástupců výrobců, kteří si vyměnili informace.

Evropská komise plánuje zavést kontrolní opatření k omezení průniku do potravního řetězce.

EFSA – obnova Scientifi c Committee a Scientific Panels

Evropský úřad pro potraviny vyhlásil 9. dubna 2014 personální obnovu svého Scientifi c Committee a osmi z deseti Scientifi c Panels. Výzva směřuje k odborné komunitě a závěry těchto pracovních skupin budou publikovány v EFSA Journal a indexovány v klíčových bibliografi ckých databázích.

EAEVE & ECCVT

FVE poblahopřálo profesorce Dr. Aně Bravo del Moralové, která byla zvolena novou prezidentkou European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE), kde nahradila prof. Dr. Laszlo Fodora.

Nové evropské speciali zace pro obory Aquacull ture a Emergency care

Dva nové evropské specializační obory byly akceptovány EBVS (European Board of Veterinary Specialisation) na jeho výročním shromáždění 11. a 12. dubna v Bruselu. Jejich plné názvy jsou:

• The European college of aquatic animal health (ECCAH) a

 

• The European College of emergency & critical care (ECECC).

Dvoudenní pracovní schůze k infekcím tasemnicí Echinococcus

ESCCAP (European Scientifi c Counsel for Companion Animal Parasites) uspořádá konferenci k posledním poznatkům týkajícím se infekcí tasemnicemi Echinococcus (E. granulosus s. l. a E. multilocularis). Konference se bude konat ve Vilniusu v Litvě a to 8 a 9 října 2014.

FVE • Av. Terveueren 12 • 1040 Brussels • info@fve.org