Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

… letem veterinárním světem

  Časopis Zvěrokruh 8/2014
     Informace – zprávy – výzvy

FVE a IFAH Europe

Konference „IFAH Europe 2014” proběhla 19. června v Bruselu. Kolem 150 účastníků si vyměnilo názory na současné regulace a předpokládaný vývoj ve veterinární lékové politice a problémy s medikací krmiv v zemích Evropské unie.

Za FVE se zúčastnil R. van Dobbenburgh, předseda FVE medicines working group, a D. Iatridou za secretariat FVE.

První návrh legislativních změn zahrnující oblast medikovaných krmiv se očekává v Evropském parlamentu a v radě na podzim tohoto roku.

Leishmanióza

Průzkum situace v jižní Evropě proběhl v roce 2013. Díky podpoře FVE a členských zemí jako Francie, Řecko, Itálie, Portugalsko a Španělsko se podařilo shromáždit údaje z 1231 dotazníků. Procento pacientů s diagnostikovanou leishmanií se phybovalo od 0,71 % ve Francii do 7,80 % v Řecku. Leishmanióza je relativně běžnou diagnózou především v určitých regionech jižní Evropy.

Identifikace koní

25. června se delegace FVE, FEEVA, BEVA, AVEF a WHW setkala s Dr. Füsselem, odpovědným úředníkem Komise pro modifi kaci Nařízení o identifi kaci koňovitých. Skandály kolem koňského masa poodhalily slabiny současného systému identifi kace, což vedlo Evropskou komisi k návrhu revize. Hlavními diskutovanými oblastmi byla možnost zavedení centrální databáze, případné doplňování a obnovování údajů, přístupová práva a práva zásahu do databáze a právní odpovědnost. Setkání jasně ukázalo legální omezení, se kterými se setkává komise. Evropská komise sama spoléhá na členské státy, které by souhlasily s přijetím případného nového nařízení.

FVE • Av. Tervueren 12 • 1040 Brussels • info@fve.org