Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

… letem veterinárním světem

  Časopis Zvěrokruh 9/2014
     Informace – zprávy – výzvy

Seminář k Animal Welfare pro veterinární lékaře (Lyon, 13.–14. října)

Následující seminář “Animal Welfare: a practical approach”, spoluorganizovaný FVE a European Commission, se bude pořádat 13.–14. října v Lyonu. Bude zaměřen na welfare témata v oblasti chovu skotu, koní, prasat a volně žijících zvířat. Tématem budou “species-specifi c welfare assessment schemes”. Teoretická část bude doplněna částí faremní-praktickou. Účast zdarma, ale předběžná registrace je nutná.

Prezident FVE se setkal s USDA Secretary of Agriculture

Na americkém vyslanectví v Paříži se prezident FVE C. Buhot setkal s T. Vilsackem, který je v pořadí 30. americkým ministrem zemědělství.

C. Buhot podtrhl extenzívní spolupráci mezi FVE a American Veterinary Medical Association (AVMA) a rovněž klíčovou roli OIE v určování standard pro obchod se zvířaty a produkty živočišného původu. Zmínil rovněž téma mikrobiálních rezistencí a použití antibiotik jako růstových stimulátorů. Ministrovi předal společnou rezoluci FVE a AVMA.

 

Doporučení Evropské komise k ochraně před nudou a omezování kanibalismu u prasat

Evropská komise zorganizovala v průběhu července další jednání o směrnicích k chovu prasat. Zástupci členských zemí a “stakeholders” – včetně FVE – prodiskutovali revidovanou verzi směrnice o poskytování “hraček” prasatům s cílem snížit riziko kanibalismu v chovech. Směrnice má obsahovat praktické návody k druhu hraček pro prasata, určených ke snížování rizika kanibalismu. Jako doporučení by směrnice měla být zveřejněna před koncem tohoto roku.

FVE • Av. Terveueren 12 • 1040 Brussels • info@fve.org