Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

… letem veterinárním světem

  Časopis Zvěrokruh 10/2014
     Informace – zprávy – výzvy

Negociace transatlantického partnerství

Poté, co EU a USA zahájily v Bruselu šesté kolo negociace protokolu Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), byl nenadále uveřejněn evropský poziční dokument k sanitárním a fytosanitárním otázkám. Smyslem TTIP je zjednodušení vzájemného obchodu a investic mezi EU a USA omezováním konvenčních obchodních bariér (cla), ale rovněž snížení regulatorních a legislativních překážek.

Aktivita Evropské komise při revizi legislativy k veterinárním léčivům a medikovaným krmivům

V průběhu výroční konference IFAH-Europe (evropská federace výrobců léčiv) 19. června v Bruselu Stefano Soro, ředitel Unit D6 DG SANCO, zabývající se kvalitou, bezpečností a účinností veterinárních léčiv, podtrhl, že nynější návrhy budou vycházet ze specifikveterinárního sektoru. Budou zaměřeny na zvýšení dostupnosti léčiv, posílení inovací a konkurence, na zbytečnou fragmentaci požadavků na národních úrovních a na téma mikrobiálních rezistencí

 

Evropská komise se obrací na veterinární sektor se sběrem informací k chovu a obchodu se psy a kočkami

 

On-line průzkum byl zahájen v červenci a jeho účelem je získat informace k podmínkám welfare psů a koček chovaných pro komerční účely v členských zemích. Získané informace budou analyzovány, aby identifi kovaly možná rizika ve vztahu k welfare i rizika související s importy i exporty ze třetích zemí. Výsledná studie se očekává v únoru 2015. Tato iniciativa vyšla z rezoluce Evropského parlamentu v červenci 2012 a byla přijata jako druhý strategický dokument k welfare zvířat Radou Evropy.

FVE • Av. Terveueren 12 • 1040 Brussels • info@fve.org