Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

… letem veterinárním světem

  Časopis Zvěrokruh 11/2014
     Informace – zprávy – výzvy

EU vydává nová pravidla pro petpasy a cestování se společenskými zvířaty

Nová evropská legislativa vejde v platnost 29. prosince 2014. Evropská veterinární federace (FVE), Evropská federace asociací veterinárních lékařů malých zvířat (FECAVA) spolu s Evropskou komisí vypracovaly dokument “otázek a odpovědí” k vysvětlení detaiů nové legislativy.

Dokument je ke stažení na: http://www.fve.org/wp-content/uploads/
publications/docs/044_questions_and_answers_
re_new_pet_passport_regulation_0210.pdf

Pracovní skupina Statutárních asociací (kompetentních autorit) při FVE

Členové pracovní skupiny jednali 3. října v Bruselu. Finalizovali nový dokument “10 principů osvědčování”, který shrnuje požadavky na veterinární certifikaci.

 

-Diskutován byl rovněž poslední vývoj týkající se oblasti uznávání odborných kvalifi kací a doporučení OIE k evaluaci veterinárních statutárních organizací. Lynne Hill (předsedající) přednese závěry pracovní skupiny na nadcházejícím shromáždění FVE v Bruselu.

Jednání FVE v Evropském parlamentu

Delegáti FVE z Itálie a Německa se setkali s několika členy EP.

1. října se prezident FNOVI Mr. G. Penocchio spolu s delegátem FNOVI Mr. M. Tolasim a F. Prosciou ze sekretariátu FVE setkali s Mr. G. La Via MEP, předsedou pracovní komise k Úředním kontrolám a bezpečnosti potravin (ENVI Committee).

Dne 7. října se prezident BPT (a FVE Vice-president) H-J Götz a BPT delegát Mr. H. Färber a J. Vaarten, tajemník FVE, setkali se třemi německými europoslanci – Mr P. Liesem a Mr K. H. Florenzem, rovněž členy ENVI Committee, a s Mr. A. Dessem ze zemědělské komise AGRI Committee.

Účelem všech setkání bylo představení FVE a jejích klíčových doporučení.

FVE • Av. Terveueren 12 • 1040 Brussels • info@fve.org