Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

… letem veterinárním světem

  Časopis Zvěrokruh 3/2015
     Informace – zprávy – výzvy

Kliniky provádějící levné kastrace vyplňují volnou niku na trhu (I. část)

S tím, jak chovatelé mají problémy hradit péči o svá zvířata, vzkvétají kliniky provádějící kastrace za sníženou cenu. Zatímco nezisková pracoviště na sebe často strhávala negativní pozornost a měla problémy se zákonem, veterinární kliniky, které si zvolili střední cestu, tj. účtovat rozumné ceny, začínají prosperovat.

Většina těchto klinik je trnem v oku tradičním pracovištím, která se snaží udržet původní vyšší ceny.

Zeptali jsme se tří majitelů, jejichž pracoviště poskytují výrazné slevy, jak se na problém dívají oni:

Dr. Danielle Rastetterová pracovala nějaký čas na neziskové veterinární klinice. Všimla si, že ne všichni klienti byli v roli „potřebných“. Byli chovatelé, kteří byli schopni péči hradit, přesto ale potřebovali pomoci. Z tohoto důvodu si otevřela vlastní kliniku, která zajišťuje kastrace za velmi příznivé ceny. Přestože je klinika nyní teprve v „růstové fázi“, je Dr. Rastetterová schopna platit mzdu manažerovi praxe, což je její manžel, veterinární techničce a recepční. Sama si mzdu zatím nevyplácí. Po otevření v roce 2011 měla 25–30 pacientů denně, nynější počty se ustálily na průměrných 11 pacientech denně. Sousední kolegové ji nikdy přímo nenadávali, ale chovatelé se jí občas zmíní, že původní veterinární lékař měl nějaké negativní poznámky.

Aby se uživila, musí Dr. Rastetterová provést denně 15 sterilizací. Na osobní náklady to však nestačí. Proto také zastupuje některé své kolegy v okolí a pracuje v místní mobilní vakcinační stanici. Všechny negativní reakce se snaží vidět pozitivně.

Klienty podporuje v tom, aby jí své názory sdělovali. Snaží se svůj byznys příliš nerozšiřovat a okolní veterinární komunitu nedráždit. Nabízí sice kromě levných kastrací vakcinace, odčervení a čipování, ale pro jiné zákroky nebo přeočkování posílá pacienty na jiná pracoviště. Naopak někteří veterináři jí referují pacienty na kastrace a sterilizace. Neustále naráží na nedůvěru: lidé se ptají, zda jde o skutečného veterináře. Když zjistí v průběhu kastrace nějaký jiný zdravotní problém zvířete, většinou ho referuje jinam. „Snažíme se, aby byly kastrace zvířat finančně dostupné všem chovatelům a podporujeme komplexní služby– proto se snažíme spolupracovat s ostatními veterinárními pracovišti,“ říká.

 

Martin Grym

(zdroj: Rachael Zimlich. For-profi t spayneuter clinics seek to fill niche. DVM360 MAGAZINE. Publikováno 1. ledna 2015)

pokračování příště