Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

… letem veterinárním světem

  Časopis Zvěrokruh 4/2015
     Informace – zprávy – výzvy

Kliniky provádějící levné kastrace vyplňují volnou niku na trhu (II. část)

Wesley Taylor, manažer Mercy Animal Hospital v Gardendale v Alabamě říká, že je dotazován mnoha veterinárními lékaři, jak může toto pracoviště přežít při takto nízkých cenách za služby. „Mnozí zpochybňují, že děláme dobrou medicínu. Mohu ale všechny ujis.. t, že mezi námi a tradičním pracovištěm není v kvalitě výkonů žádný rozdíl. Spousta lidí si nastavuje své ceny podle standardů péče.

Musíme neustále vysvětlovat, že u nás cena za službu nesouvisí s její kvalitou a že se náš standard nijak neliší od standardů ostatních. Nízké ceny si můžeme dovolit díky nízkým nákladům a specializaci na jeden typ výkonu,“ dodává Dr. Taylor.

Jeho klinika zaměřená na levné kastrace zvířat spolupracuje s tradičním pracovištěm, které poskytuje komplexní veterinární služby. Od října 2014, kdy svou praxi otevřel, se byznys ztrojnásobil, nicméně počet kastrací na ostatních okolních pracoviš.. ch se nijak nezměnil. Jeho klien.. se rekrutují ze zcela nových chovatelů nebo těch, kteří kastraci svého zvířete odkládali právě kvůli vysokým cenám.

Klinika nyní provádí 10 až 15 sterilizací denně čtyři dny v týdnu. Cílem je provádět 80 kastrací týdně, nicméně na pokry.. nákladů stačí čtyči kastrace denně. Klinika zaměstnává na plný úvazek jednoho veterináře, jednoho technika, dva veterinární asistenty a jednu recepční. Cena sterilizace kočky začíná na 50 USD a kastrace feny nepřevyšuje 95 USD. Jde o ceny konečné, včetně léčiv.

V Alabamě nemají neziskové kliniky zaměřené na kastrace na růžích ustláno. Zbylo jich pouze šest. Státní veterinární asociace a majitelé praxí pro.. těmto klinikám intenzivně brojí.

„Nejsme zde za účelem nějakého nehorázného vydělávání peněz,“ říká Dr. Taylor. „Toto musí být zdůrazněno, a my to chceme neustále zdůrazňovat.“

 

Tým veterinární nemocnice Mercy Animal Hospital v Gardendale v Alabamě drží cenu služeb na co nejnižší úrovni, což jim umožňují nízké náklady a specializace na jeden typ výkonu. Foto Wesley Taylor

Klinika si hledá svoji klientelu mezi chovateli, kteří si zvíře osvojili z nějakého útulku či záchranné stanice. Těmto organizacím navíc poskytuje 25% slevu. Výjimečně může větší organizace získat až 50% slevu. „Pokud bychom neustále nepracovali na tom, aby byly naše služby cenově přívě.. vé, budeme pro lidi spíše překážkou nežli pomocí,“ vysvětluje Dr. Taylor.

(zdroj: Rachael Zimlich. For-profi t spayneuter clinics seek to fill niche. DVM360 MAGAZINE. Publikováno 1. ledna 2015)

Pokračování příště

Martin Grym