Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

… letem veterinárním světem

Informace – zprávy – výzvy

 

Světová veterinární organizace (WVA) bude v roce 2013 organizovat III. globální konferenci o veterinárním vzdělávání

13. května zahájil profesor Stéphane Martinot, děkan veterinární fakulty v Lyonu, která zároveň slaví 250. výročí trvání, II. globální konferenci k veterinárnímu vzdělávání.

Řada vystupujících zde objasnila svoji představu budoucnosti vzdělávání veterinárních lékařů.

WVA, reprezentovaná svým prezidentem Dr. Jornou, viceprezidenty Dr. Kechridem a Dr. Landalsem, a členem Rady WVA Dr. Turnerem, se aktivně zapojila do organizace i formulace závěrů této konference.

Dr. Ron DeHaven, výkonný ředitel Americké veterinární asociace (AVMA) a předsedající OIE ad hoc skupině ke vzdělávání shrnul závěry. Zmíněná skupina doporučuje soustředit se na výsledky vzdělávacího procesu spíše než předepisovat způsob, jakým tohoto výsledku dosáhnout. Skupina rovněž vymezila různé kategorie profesních kompetencí: všeobecné kompetence, specifické kompetence a pokročilé kompetence. Dokument bude předložen k diskusi Všeobecnému shromáždění OIE a jeho schválení se očekává na Všeobecném shromáždění v roce 2012.

Prezident WVA, Dr. Jorna, ve své závěrečné řeči ohlásil konání III. globální konference na téma veterinární vzdělávání, která se bude konat v roce 2013

Africké veterinární statutární organizace (Komory) se setkaly v Bamaku

Veterinární rady, komory a asociace (veterinární statutární organizace – VSB) se setkaly v hlavním městě Mali, Bamaku, kde se seznámily s mezinárodními standardy požadovanými OIE od nezávislých statutárních profesních organizací a s 5. strategickým plánem OIE.

Semináře se zúčastnili zástupci 27 statutárních organizací afrických zemí: Algeria, Benin, Burkina Faso, Cameroon, Central African Republic, Chad, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritius, Mauritania, Morocco, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Senegal, South Africa, Tanzania, Togo and Tunisia a ze zemí, kde veterinární organizace tohoto typu neexistují – Burundi, Congo, Gabon, Somalia and Rwanda zástupci jiných veterinárních autorit.

D. Landals, WVA viceprezident, představil situaci regulace veterinární profese v Kanadě. Na konci setkání byl schválen společný dokument – Bamako Declaration.

WikiVet

WikiVet je společná iniciativa britských veterinárních vzdělávacích institucí, podporovaná množstvím soukromých i vládních sponzorů. Projekt umožňuje on-line přístup ke všem základním znalostem veterinárního curricula. Stane se spolehlivým zdrojem ověřených informací a pro veterinární studenty, veterinární lékaře a další profesní odborníky v celém světě nahradí přístup k těmto informacím přes stránky Wikipedie. Detaily jsou k dispozici na webové stránce WikiVet.

Nadcházející Světový veterinární kongres v Kapském Městě

World Veterinary Congress Cape Town:
Třicátý světový veterinární kongres (WVC) se bude konat v Kapském Městě od 10. do 14. října. Nabídne veterinárním lékařům i jejich rodinám společnou příležitost navštívit veterinární kongres světového významu. V úterý 11. října uspořádá WVA spolu s OIE, WHO a FAO Global Summit k používání antimikrobiálních látek. 13. října se uskuteční Všeobecné shromáždění WVA a bude následovat závěrečná ceremonie pro Vet2011.

Konference OIE:
OIE ‘ Aquatic Animal Health Programmes: their benefi ts for global food security’’ in Panama on 28–30 June 2011.

OIE Global conference on Rabies control, Seouil, 7–9 September 2011.
More info:
WVA • Rue Defacq 1 • 1000 Brussels

• secretariat@worldvet.org.