Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

… letem veterinárním světem

  Časopis Zvěrokruh 8/2015
     Informace – zprávy – výzvy

22 léků na stres, které změní váš život

Rozsáhlý průzkum ukázal, co nejvíce stresuje veterinární lékaře, a další zajímavosti:

• 23 % respondentů trápí časová náročnost povolání, 21 % obtížní klienti, 16 % neschopnost klientů platit za služby, 14 % špatné vztahy se spolupracovníky, 8 % šéf, 5 % vážně nemocní pacienti, 2 % nedůtkliví pacienti, 1 % provádění eutanazií, 11 % ostatní záležitosti.

• 21 % veterinárních lékařů považuje za nejtěžší aspekt svého povolání skutečnost, že klienti od nich vyžadují emoční podporu.

• 16 % veterinárních lékařů si stěžuje, že k nim jdou často klienti v případech, kdy už nemají jinou možnost a ještě si stěžují na cenu.

• 23 % veterinárních lékařů poukazuje na to, že den nemá tolik hodin, aby bylo možné uspokojit nároky jejich podnikání, práce a rodiny.

• 22 % veterinárních lékařů se musí potýkat s nátlakem spolupracovníků, kteří se proti nim spolčují, nebo se šikanou ze strany jejich šéfů a manažerů praxe.

• 11 % veterinárních lékařů cítí silný vnější tlak na plnění vysokých standardů, a to i přes problematičnost jejich zaměstnání.

(Zdroj: dvm 360 staff, publikováno 27. 5. 2015)

FDA využívá veterináře k dohledu nad používáním antibiotik u potravinových zvířat

Veterinární lékaři jsou ve středu zájmu strategie FDA (Food and Drug Administration) zaměřené na zodpovědné zacházení s antimikrobiky u potravinových zvířat. Finální verze směrnice VFD (Veterinary Feed Directive) deleguje dozor nad antimikrobiky do rukou veterinárních lékařů. Tato směrnice je pro FDA základním nástrojem k zajištění, toho aby antimikrobika byla u potravinových zvířat používána pouze k ochraně zdraví a welfare, v souladu s bezpečností potravin a veřejným zdravím. “Antimikrobiální rezistence je nebezpečí, které vnímá veterinární profese velmi vážně,” říká ředitel AVMA Ron Dehaven. AVMA velmi intenzivně na finální verzi směrnice spolupracovala. Směrnice upravuje, jakým způsobem budou důležitá antibiotika dodávána chovatelům. Od nynějška je nutné schválení veterinárním lékařem a zavedení systému, který upravuje vztah veterinář-chovatel-zvíře. Tento systém je definován na federální úrovni.

(Zdroj: FDA taps veterinarians to oversee antimicrobial use in food animals, DVM360 MAGAZINE, publikováno 6. června 2015)

Blog:

Po 2,5 roku zkoumání trhu s léčivy pro společenská zvířata FTC slavnostně volá po dalších studiích.

V květnu 2015 vydala Federální obchodní komise (Federal Trade Commission (FTC), která mimo jiné plní v USA roli našeho ÚOHS (pozn. autora), dlouho očekávanou zprávu. V první řadě je zpráva zklamáním pro ty, kteří požadovali federální zákon na podávání léčiv společenským zvířatům. Zklame i ty kritiky veterinární profese, kteří lobbovali v Kongresu USA za nutnost elektronické evidence každého předepsaného veterinárního léčiva. Bohužel, přestože je zcela jasné a podpořené mnoha důkazy, že veterinární lékaři předepisují a používají veterinární léčiva pouze na základě vyžádaného léčebného zásahu, Komise v tomto směru vyžaduje další studie. Komise také zlehčuje argument zastávaný především Oregonskou veterinární asociací, že farmaceutické fakulty své studenty nedostatečně připravují na výdej veterinárních léčiv, že magistři farmacie nejsou schopni chovatelům fundovaně poradit, což je dalším argumentem pro to, aby tato léčiva zůstala v rukou veterinárních lékařů.

 

(Zdroj: Mark Cushing. Blog: After 2.5 years studying pet meds market, FTC calls … drumroll … for more study. DVM360 MAGAZINE)

Martin Grym