Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

… letem veterinárním světem

  Časopis Zvěrokruh 11/2015
     Informace – zprávy – výzvy

Pět důvodů, proč vám šéf nedává více peněz

Naříkání vás nikam nedovede. Sami zjistěte, proč vám šéf nezvedne plat.

Důvod první:

Provozování veterinární praxe je drahé a ekonomika se teprve odráží ode dna.

Majitelé praxí si často stěžují, jak vysoké náklady mají a jak se nedaří. Tyto nářky většinou u jejich zaměstnanců vyvolají nevěřícný povzdech a pohrdlivá gesta.

Bohužel je pravdou, že vést veterinární praxi je obtí žnější než v minulosti . Z každého dolaru, který praxe utrží, zbude po zaplacení nákladů 10 centů.

Jaké je rozložení nákladů průměrné praxe? Nejvíce, tj. 27 % tvoří náklady za léky, materiál, laboratorní pomůcky a krmivo pro hospitalizované pacienty. 22 % jsou náklady na mzdy zaměstnanců bez odvodů a daní. 17 % tvoří mzda majitele/majitelů praxe bez odvodů a daní. 8 % praxe vydává na různé benefi ty zaměstnancům, odvody a daně, 6 % tvoří marketi ng, administrace, poplatky za kreditní karty, 5 % jsou provozní náklady (telefon, opravy, energie atd.) a 10 % zbývá jako zisk.

Možná si vyšší plat zasloužíte. Zeptejte se ale sami sebe, zda byste nemohli být v praxi produkti vnější a usnadnit tak majiteli, aby vám mohl přidat.

Důvod druhý:

Jste si jistí , že máte dovednosti , které vydělají peníze a pomohou zaplati t náklady praxe?

Buďte k sobě upřímní. Umíte to, co lépe placení zaměstnanci? Pokud nikoli, zkuste se nové věci doučit. Pokuste se v něčem vyniknout. Hledejte příležitosti , využívejte čas strávený v práci k procvičování nových dovedností .

Důvod třetí :

Možná váš šéf neví, jak se v současné době pohybují platy.

Někdy bývají majitelé praxí pozadu. Neuvědomují si, že čas běží a že doby, kdy otevírali praxi, jsou již dávno pryč. Udělejte si vlastní průzkum. Zeptejte se spolužáků, jak jsou na tom oni. Ověřte si, jak se pohybuje mzda veterinárních lékařů v praxi podobné té vaší. Jestliže zjistí te rozdíly, které vás znevýhodňují, zajděte za svým šéfem a svá zjištění s ním proberte.

Důvod čtvrtý:

Pravidelně chodíte pozdě do práce, ale jste vždy první, který/která si stěžuje, první vyrážíte ze dveří poté, co skončila směna.

Přicházíte do práce o něco dříve, abyste si mohli udělat kafe a začít přesně se začátkem směny? Nebo se spíše vždy opozdíte, protože jste nemohli najít klíče od auta, vaše pubertální dítě nechtělo vstát do školy nebo máte už půl roku rozbitý budík? Když vám nesedne kolega/kolegyně, snažíte se vztahy spíše urovnat, nebo si všude stěžujete, s jak nesnesitelnou bytostí musíte trávit pracovní dobu?

Váš šéf si najímá zaměstnance, aby mu jeho práci usnadnili a budovali s ním praxi. Nechce zaměstnance, kteří jsou nespolehliví a neustále se o něco handrkují. Jistě nebude plati t stejně spolehlivému a výkonnému pracovníkovi, jako hádavé a věčně nespolehlivé doktorce či sestře.

Důvod pátý:

Možná váš šéf nevidí, kolik toho pro praxi děláte.

Někdy jsou majitelé praxí zaměstnaní do té míry, že je potřeba jim (neobtěžující) formou připomenout, co vše v praxi vykonáváte a že to děláte dobře. Kupříkladu pokud jste si všimli, že je na policích v kuchyňce nepořádek a vy jste ho o polední přestávce uklidili, řekněte to šéfovi.

Nejde o moc, ale tyto drobné informace o vaší snaze udržovat pracovní prostředí v čistotě zvyšují mínění vašeho šéfa o vás samotných.

Rada na závěr:

Když jdete na jednání, na kterém chcete vašeho šéfa požádat o zvýšení svého platu, přijďte připraveni s napsaným seznamem věcí, které jste mimo své běžné pracovní povinnosti udělali. Dokážete tak na konkrétních příkladech, že si zvýšení platu zasloužíte.

Dr. Karen Felstedová
PantheraT Veterinary Management Consulting
(zdroj: Felsted KE. 5 reasons your boss isn´t paging you more,
dvm360.com, publikováno: 20. 8. 2015)
Přeložil a upravil: Martin Grym