Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

… letem veterinárním světem

Informace – zprávy – výzvy

 

První schůze nového předsednictva Evropské veterinární federace

7. července mělo nově zvolené předsednictvo FVE svoji první schůzi. Nový prezident Dr. Christophe Buhot vyslovil svoji důvěru v nově zvolený tým a popřál všem úspěchy v průběhu následujícího období.

Předsednictvo svojí činností naváže na Strategický plán, který byl přijat v minulém volebním období.

Prezident shrnul nadcházející aktivity a podtrhl, že komunikace s členskými organizacemi bude klíčovou prioritou v následujících letech. Budou rovněž udržovány přímé kontakty se čtyřmi sekcemi a schůze předsednictva budou kombinovány se schůzemi představitelů jednotlivých sekcí. Pokladníkem FVE byl zvolen Dr. Robert Huey.

Směrnice pro transport dospělého skotu

Nově zvolené předsednictvo FVE potvrdilo svoje odhodlání přispět k diskusi týkající se podmínek pro transport dospělého skotu.

Z iniciativy UECBV (zpracovatelé masa) je připravována praktická směrnice spolu s Eurogroup for animals, IRU (transport), Institut de l’élevage France (research), Animals Angels a FVE. Předsednictvo FVE už schválilo stávající dokument na své schůzi 30. září 2010.

Přijetí směrnice je součástí agendy zářijové schůze pracovní komise Food Chain and Animal Health. Bližší informace na webové stránce FVE.

Setkání FVE s kabinetem komisaře EU Michela Barniera (Internal Market and Services)

Prezident FVE Dr. Christophe Buhot zopakoval stanovisko FVE k revizi EU Direktivy ke vzájemnému uznávání profesních kvalifi kací. Na schůzce, které se zúčastnil spolu s Janem Vaartenem, zdůraznil, že FVE je pevně pro volný pohyb profesních odborníků a služeb uvnitř EU, za předpokladu, že lze spoléhat na jejich vzdělání a výcvik. Evropská komise už vydala Green Paper k modernizaci této směrnice. Další připomínky mohou být zasílány do 20. září. Budou projednány na konferenci, která je plánována na 7. listopadu.

FVE • Rue Defacqz 1 • 1000 Brussels • info@fve.org