Komora veterinárních lékařů České republiky

… letem veterinárním světem

  Časopis Zvěrokruh 3/2018
     Informace - zprávy - výzvy


Je vám nepříjemné nabízet marihuanu?

Některé rozhovory, které jsme nuceni s klienty v ordinaci vést, jsou dost nepříjemné:

„Víte, pane Nováku, ten váš kocour není neustále zježený, on je jednoduše tlustý.“

„Mám pro vás dobrou zprávu, paní Levíčková! Ta vaše drahá tanga jsme ze žaludku vašeho psa úspěšně vytáhli.“


Stejné to bylo i s marihuanou. Dokud byla ilegální, bylo veterinárním lékařům nepříjemné ji pro medicínské účely nabízet. V několika státech USA je však nyní její medicínské používání legální, a proto se stavidla váhavosti v tomto směru otevřela. V minulosti se spousta klientů zdráhala mluvit o tom, že sama marihuanu používá, a i veterináři byli v této záležitosti skoupí. Dnes už ale není problém kanabidiol (CBD – medicínskou formu marihuany) přímo doporučovat.

Ověřená vědecká data zatím chybějí, nicméně se objevuje více a více zpráv o pozitivních účincích CBD u zvířat. Především jde o indikace, jako je analgezie či antiepileptické účinky. Je také potřeba blíže prozkoumat pozitivní efekt CBD na průběh onkologických onemocnění.


Moje osobní zkušenost s kanabidiolem se začala odvíjet v době, kdy jsem diagnostikoval lymfom u psa naší techničky. Rozhodla se nepodstupovat léčbu prednisonem a začala podávat tekutou formu CBD (u nás známou pod označením Fénixovy slzy – pozn. překladatele). Její pes prožil při dobré kvalitě života osm měsíců po diagnóze, což je více než dvojnásobek tohoto, kolik se udává při léčbě prednisonem.

V dalších letech jsem pak měl několik klientů, kteří u svých psů s epilepsií po mně chtěli léčbu pomocí CBD. Šlo o případy, kdy antiepileptika neměla zcela uspokojující efekt. Přemýšlel jsem, zda nedoporučením CBD nedělám odbornou chybu.


Neměl jsem problém vyhledat si vyzkoušené dávky u zvířat, ale moc jsem nevěděl, v jakých případech CBD vlastně použít.

Pokusil jsem se zavolat dvěma svým klientům. Jeden měl starého psa s chronickou artrózou, která mu ztrpčovala život, a druhý byl majitelem psa s obtížně zvladatelnou epilepsií. Oběma jsem nabídl léčbu pomocí CBD. První zdvořile odmítl, druhý reagoval zmateně.

Z toho jsem usoudil, že budu muset svým klientům tento méně obvyklý typ léčby nabízet osobně přímo v ordinaci.

Nachystal jsem si pro tyto účely věty typu „Existují důkazy, že medicínská forma marihuany, která nemá halucinogenní účinky, pomáhá psům s těžkou artritidou, jako je váš Ben.“ Nebo sdělení jako „Názory na marihuanu se mění a dnes je jasné, že některým psům s epilepsií marihuana pomáhá.“

Zjistil jsem také, že je potřeba oční kontakt a všímat si určité neverbální komunikace, Když cítím, že se moje nabídka nesetkala se zájmem, či je toto téma klientovi nepříjemné, rychle stočím konverzaci na tradiční léčbu nebo na počasí. Když ale vidím zájem a zvídavost, nebojím se CBD doporučit a rozvézt jeho potenciální přínosy.

(Zdroj: Andrew Rollo. Cat got your tongue when it comes to cannabis? VETERINARY ECONOMICS, publikováno 2. února 2018)

Kanabidiol: nová možnost jak léčit bolest?

Kanabidiol na sebe poutá ve veterinární medicíně čím dál tím více pozornosti, a to především pro své analgetické účinky. Aktivní látka klasické marihuany – halucinogen THC je v kanabidiolu v koncentraci nižší než 0,3 %.

Působení kanabidiolu probíhá na úrovni nervových synapsí a funguje podobně jako akupunktura. V současné době probíhá ve věci využití CBD výzkum na Koloradské státní univerzitě.

Osobně používám CBD u stavů chronické bolesti, především artróz. Výsledky jsou smíšené – ale to jsou u používání NSAID také. Chovatelé udávají, že podle nich zvíře trpí méně, lépe spí, více přijímá potravu, pozorují lepší kvalitu života.

Problémy ale jsou s kvalitou nabízených produktů. Dotazoval jsem na několika výrobců CBD na složení a kvalitu jejich produktů, ale nikdo mně nikdy neodpověděl. FDA dělala u mnohých ověřování deklarované koncentrace CBD, ale málokdy jejich zjištění korelovalo s uváděným množství účinné látky.

Současné poznatky o dávkování CBD u psů a koček jsou takové, že se doporučuje dávka 0,02 až 0,1 mg/kg po 12 hodinách. Podle Jamese Gaynora z Peak Performance Veterinary Group, je ideální dávka u léčba bolesti pro psa 0,05 mg/kg po 12 hodinách a u koček 0,025 mg/kg po 12 hodinách.

(Zdroj: Michael Petty. Cannabidiol: A new option for pets in pain? DVM360 MAGAZINE)

Přeložil a zkrátil: Martin Grym

foto: Wikipedia, Cannabis Training University

Komora veterinárních lékařů České republiky