Komora veterinárních lékařů České republiky

… letem veterinárním světem

  Časopis Zvěrokruh 9/2018
     Informace - zprávy - výzvy


RCVS brání ministra před ostrou kritikou

RCVS (britská veterinární komora) vystoupila na obranu ministra pro životní prostředí, potraviny a venkov, který v parlamentu řekl, že veterináři z EU, kteří v Británii pracují na jatkách, nemusejí být tak dobře vyškolení jako veterináři britští.

V zemi, která je závislá na práci veterinářů z EU, vyvolal tento výrok pozdvižení a ministr byl ihned vyzván, aby svá slova korigoval. Prezident BVA řekl, že "výroky pana Govea jsou nepravdivé a urážející, protože veterinární lékaři EU jsou odborně na stejné úrovní, jako veterináři britští."


"Vyzýváme ho, aby svá obvinění vzal zpět a aby celá britská vláda jasně demonstrovala svoji důvěru k celému veterinárnímu stavu, nikoli pouze k těm, kteří získali vzdělání na britských ostrovech."

RCVS se ministra zastala. Vydala stanovisko, že "ministr nekritizoval evropské veterinární lékaře, nýbrž naznačil rozdílnou vzdělanostní úroveň mezi veterinárními lékaři a ostatními odborně způsobilými osobami, kteří vykonávají a budou vykonávat inspekční a certifikační činnost".

V prohlášení ministerstva se objevilo, že ministr nikdy neřekl, že by veterináři z EU byli horší než britští veterináři. Byla naopak vyjádřena "velká vděčnost" za to, co všichni veterinární lékaři v UK dělají. RCVS nyní opakuje průzkum mezi veterinárnímu lékaři z EU, kteří pracují ve Spojeném království, jaké jsou jejich názory a očekávání ve světle nadcházejícího brexitu.

(Zdroj: James Westgate. RCVS jumps to defence of under-fire minister. Vet times, publikováno: 22. června 2018)

RCVS navrhuje zvýšení příspěvků

Představenstvo RCVS (britské veterinární komory) odsouhlasilo 3% navýšení členských příspěvků, aby byla RCVS "lépe připravena na budoucí výzvy - jakou je kupříkladu brexit, i na podporu svých členů".

Výkonná ředitelka RCVS Lizzie Lockettová řekla, že "tento rok bylo představenstvo požádáno, aby odsouhlasilo navýšení příspěvků, protože má komora rozjeto hodně projektů, např. o duševním zdraví veterinárních lékařů, akci VetFutures či inovační centra". "Bohužel také narostly náklady na disciplinární řízení a dále potřebujeme finanční prostředky na budování sídla RCVS. Z těchto důvodů je mírný nárůst příspěvků nutný. Nicméně stále jsme na chvostu výše příspěvků u ostatních komor v Británii," říká Lockettová.

Navrhovaná výše ročních příspěvků je následující: plné členství 340 GBP (asi 10 000 Kč); uložené osvědčení 56 GBP a starší veterináři nad 70 let jsou osvobozeni.

(Zdroj: David Woodmansey. Proposed rise in RCVS subs to prepare for "unknowns". Vet times, publikováno: 21. června 2018)

Kritikou přijímacího procesu na fakulty jsou uráženi studenti, tvrdí VSCAC


Členové Rady pro přijímání studentů na veterinární fakulty (VSCAC) napsali na svou obranu do Vet times. Byl totiž publikován názor, že příjímací proces na veterinární fakulty je hlavní příčinou tristního stavu v získávání nových absolventů do veterinárních praxí i příčinou obtíží mladé

Kritici vycházejí z tvrzení, že veterinární fakulty selhávají v tom, že nedokážou vybrat pro veterinární profesi správné adepty, kteří by měli o práci veterináře po absolutoriu skutečný zájem.

VSCAC oponuje, že toto obvinění demoralizuje současné studenty veterinárních fakult a potenciálně zhoršuje celou situaci.


Protest protiobvinění z přijímání nevhodných studentů podepsali zástupci fakult z Cambridge, Bristolu, Edinburghu, Glasgow, Liverpoolu, Notinghamu a dalších.

Jeden ze signatářů - Davis Bainbridge, klinický anatom z veterinární fakulty v Cambridge, říká, že on rozhodně nemá dojem, že by studenti přijati do Cambridge byli "nevhodní" či "nezpůsobilí" pro povolání veterinárního lékaře. "Máme docela štěstí ," říká, "protože do našeho anatomického volitelného kurzu se nám přihlásili velmi talentovaní a chytří studenti."

"Zdá se nám, že důvodů, proč mnoho studentů nechce jít po ukončení studií do praxe, je více - jde samozřejmě u důvody finanční, ale také to, že se před nimi otevírá mnohem více možností , jak se jako veterinární lékař v životě uplatnit," říká Dr. Bainbridge.

(Zdroj: David Woodmansey. Admission process concerns "insulting to grads" - VSCAC. Vet times, publikace: 22. června 2018)

Přeložil: Martin Grym

Komora veterinárních lékařů České republiky