Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

… letem veterinárním světem

  Časopis Zvěrokruh 10/2018
     Informace - zprávy - výzvy


Praxe se stala "zeleným" lídrem

Davies Veterinary Specialists (DVS) se stala první veterinární praxí, která získala akreditaci od organizace Investoři do životního prostředí (IŽP). Organizace IŽP byla zřízena jako státní agentura pro pomoc firmám v hodnocení dopadů své činnosti na životní prostředí a také ve snižování těchto negativních vlivů.

Veterinární praxe Davies Veterinary Specialists získala stříbrný stupeň za "vynikající start v implementaci efektivního systému řízení, který šetří životní prostředí".


Davies nyní míří k získání nejvyššího stupně, který cílí především na udržitelnost. Chce také sdílet své zkušenosti a znalosti s referujícími veterinárními lékaři.

Praxe DVS byla založena v roce 2017 skupinou nadšenců - od praktiků přes veterinární sestry pomocný personál a recepční až po tým spravující útulek pro opuštěná zvířata. Během posledního roku se začala tato veterinární praxe věnovat "zelené" problematice, systematicky začala sledovat dopady svých aktivit na životní prostředí a vymýšlela způsoby, jak svůj negativní vliv redukovat. Začala se tak chystat na audit IŽP.

Mezi tyto aktivity patřilo zavedení recyklace, snížení množství produkovaného odpadu a zapojení personálu do těchto procesů s cílem snížit uhlíkovou stopu a finanční náklady. Dr. Ellie West která patří mezi "zelené" šampióny na klinice DVS a pracuje tam jako anestezioložka, říká: "Doufáme, že naše úspěchy budou inspirovat naše zaměstnance i zákazníky, a že se nám podaří namotivovat k podobnému úsilí i ostatní praxe."

(Zdroj: Holly Kernot. Practice becomes "green leader". Vet times, publikováno: 31. srpna 2018)

Veterinární lékař byl shledán nevinným


RCVS (britská veterinární komora) neshledala profesní pochybení u obžalovaného veterinárního lékaře z Cheshiru. V případu šlo o předprodejní vyšetření koně jménem Reba, které prováděl obžalovaný Dr. Paul Stuart Thomason. První část obžaloby se týkala toho, že prodejce tohoto koně byl dlouhodobým klientem a osobním přítelem Dr. Thomasona, což vytvářelo podmínky pro možný střet zájmů. Druhou část obžaloby tvořila skutečnost, že Dr. Thomason neinformoval kupujícího o tomto svém možném konfliktu zájmů.


Dr. Thomason zprvu odmítal obě části obžaloby, třetí den se nicméně ve své výpovědi k oběma částem obžaloby přiznal. Ian Green, předseda disciplinární komise, k tomu řekl: "Ačkoli podle našeho šetření obžalovaný veterinární lékař chybně vyhodnotil své postavení v rámci předmětného prodeje koně, nešlo z jeho strany o zlý úmysl. Došli jsme na základě předložených výpovědí k závěru, že Dr. Thomason měl v úmyslu informovat potenciálního kupce o tom, že prodejce koně je jeho klient." Ian Green dále dodal: "Komise pečlivě zvážila všechny okolnosti případu. Došla k závěru, že je zodpovědností klienta, aby si v tak citlivé záležitosti, jakou je prodej koně, sám vyhodnotil, kterého veterinárního lékaře o předprodejní vyšetření požádá. Není na veterinárním lékaři, aby tyto nuance sám hodnotil a byl za ně odpovědný. Komise nicméně došla k závěru, že byl vážně porušen etický kodex. Má ale za to, že autonomie klienta musí být ctěna a že podíl veterinárního lékaře v této záležitosti nebyl takový, aby ho bylo možné obvinit z neprofesionálního chování."

(Zdroj: David Woodmansey. No finding of disgraceful conduct for vet. Vet times, publikováno: 30. srpna 2018)

Když chovatelé a zachránci útočí

Zažili jste už někdo armády svých komentátorů na sociálních sítích? Nejste sami. Přinášíme vám příběhy kolegů, kteří byli tímto způsobem napadeni. Kyberšikana je zaměřena na ponížení profesní reputace adresáta a poškození celé veterinární praxe.

Ředitelka praxe Wendi Kaminski popisuje: Před několika lety jsem pracovala na klinice první pomoci. Nebylo to v příliš bezpečné čtvrti a člověk si musel dávat pozor. Někdy před půlnocí se na kliniku dostavili dva muži a žádali nás, abychom s nimi šli ošetřit psa, který leží na silnici několik bloků od naší kliniky. Na klinice nás bylo v noci málo, a proto jsme jim vysvětlili, že s nimi jít nemůžeme, nicméně že pokud psa dopraví sem, ošetříme ho. Dali jsme jim kontakt na veterinární sanitku. Muži zmizeli a od té doby jsme je neviděli.

Druhý den ovšem náš facebookový profil explodoval. Šlo zjevně o německého ovčáka, kterého bychom bez auta na kliniku stejně nedonesli. Ti muži poslali fotku mrtvého psa, ke které popsali, jak bezcitní a neprofesionální jsme a že nám jde jen o peníze. Prý jsme psa nechali bez pomoci. Bylo mně jasné, že bych nikoho z praxe o půlnoci s dvěma neznámými týpky stejně nikam neposlala. Tento primární kyberútok však byl jen začátek. Po dobu několika týdnů se náš facebookový profil plnil urážkami a výhružkami. Bylo to strašné.

Ukázala se ale i pozitivní část této kauzy. Stali jsme se na chvíli slavnými: drnčely telefony s žádostí o rozhovor od různých novinářů, zajížděly k nám televize a filmovaly si nás. Nešlo v tomto případě naštěstí o negativní, ale jen vysvětlující kampaň.

Každopádně si dosud utahujeme sami ze sebe, jak nás sociální média dokázala zmasakrovat.

(Zdroj: Kelly Capasso, Wendi Kaminski. When pet owners and rescues attack. FIRSTLINE DVM360, publikováno: 29. června 2018)

Martin Grym

Komora veterinárních lékařů České republiky