Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

… letem veterinárním světem

  Časopis Zvěrokruh 12/2018
     Informace - zprávy - výzvy


Mělo by se zrušit DPH z veterinárních služeb?

Když jsem sledoval šokovanou reakci jedné postarší důchodkyně nevěřícně zírající na platební výměr za veterinární ošetření, uvědomil jsem si nespravedlivost našeho daňového systému.

Této paní přitom bylo jasné, že akutní chirurgický zákrok, který zachránil jejímu milovanému teriérovi život, bude něco stát. Ta dáma se nepozastavovala nad čtyřmístnou částkou za veterinární ošetření, nýbrž nad výší DPH, kterou byla nucena navíc uhradit.


"Čtyři sta liber DPH? To je víc, než platím ročně za elektřinu!" zoufala si. "Proč by měl stát profitovat z neštěstí mého psa? To je krádež za bílého dne!" nadávala. Sršel z ní pocit nespravedlivosti - zcela v duchu obyvatel amerického Bostonu, kteří v roce 1773 naházeli britský čaj z lodí do moře poté, co Británie daňově zvýhodnila Východoindickou společnost oproti americkým kolonistům. Stejně jako v případě tzv. poll tax (daně z hlavy, která vedla k pádu Margaret Thatcherové - pozn. překladatele), proti které se pořádaly masové protesty.

Pozoroval jsem tu nešťastnou osobu, která se sice těší z přežití svého psa, ale zároveň prožívá stres z tvrdého zásahu do svého rozpočtu. Chovatelé zvířat nejsou tak asertivní, jako byli kdysi bostonští osadníci či protestující proti daně z hlavy. S pokorou akceptují to, co by každá pravicově smýšlející společnost považovala za vydírání.

Systém výběru DPH je stejně složitý jako gastrointestinální systém teriéra, kterého jsem operoval. Možná je ještě zamotanější. Odvádí se za čokoládové vdolky, nikoli ale za piškoty s čokoládovou polevou, neplatí se za dámské hygienické prádlo, ale za značkové oblečky pro kojence ano. A kdo by si nevzpomněl na politický skandál z roku 2012 (tzv. pastygate), kdy vláda oznámila, že uvalí 20% DPH na oblíbené masové pirožky. Mohutné protesty zajistili, že přes noc byl tento záměr raději stažen.

Chovatelé zvířat se podobného pozitivního zvratu nikdy nedočkali. Zvýšená sazba se platí za všechno zboží a služby, které se považují za luxus. Naopak do nižší 5% sazby se řadí elektřina a plyn, stejně jako například odvykací pomůcky proti kouření, dětské sedačky či pomůcky k usnadnění pohybu pro starší osoby.

Milovaná zvířata nebudou svými majiteli nikdy považována za luxus. Naplňují jim život, přinášejí do něj radost a uspokojují jednu ze základních lidských potřeb - trávit čas ve společnosti živých tvorů. Vláda si však udělala ze vztahu mezi člověkem a zvířetem dojnou krávu.

Zbývá otázka, proč by neměla být péče o společenská zvířata zařazena do skupiny položek, které jsou od daně z přidané hodnoty zcela osvobozeny - jako jsou třeba knihy, noviny, dodávka vody, dětské boty a výživa, naše vlastní lékařská péče a léčba.

Prodej krmiv pro společenská zvířata přináší z celkového obratu 2,6 bilionu liber ročně 520 milionů na daních. Veterinární lékaři ošetřují populaci 10,5 milionu psů, 10,3 milionu koček, 900 000 koní a asi 40 milionů dalších zvířat, jako jsou králíci, morčata, křečci, ptáci, exoti a ryby. To vše představuje na daních obrovské příjmy do státní pokladny.

Provedl jsem si rychlé propočty, a na základě svých zkušeností s nákladovostí našeho (naštěstí) zdravého teriéra a dceřiny nezbedné bengálské kočky, jsem došel k závěru, že chov společenských zvířat může přinášet každý rok do státní kasy 200 milionů liber na DPH - a to jen za veterinární péči a pojištění zvířat, protože obrat za veterinární servis (včetně hospodářských zvířat) činí v Británii asi tři biliony liber.

Kdyby se v případě veterinárních služeb z každé libry DPH ubralo 5 pencí, mělo by to bezpochyby pozitivní dopad na welfare zvířat. Umožnilo by to rodinám, které obracejí každou libru, aby nemusely čekat na příznivější období a nechaly své zvíře ošetřit dříve, popřípadě byly schopny hradit svému zvířeti zdravotní pojištění. Jistě by to podnítilo více chovatelů k návštěvě veterináře.

Změnit myšlení vlády v této věci však odpovídá herkulovskému úsilí. Žádný pokladník nemá radost z krácení příjmů do své pokladnice. Léčba a péče o nemocná a zraněná zvířata přece není nic jiného služba a jako taková musí být daňově dostatečně vytěžena. Je ale čas se ozvat. Držení společenského zvířete není luxus. Je to víc než privilegium. Nejde náhodou o lidské právo? Život se zvířetem je bezesporu více naplněn a je civilizovanější. Stručně řečeno, život se zvířetem splňuje literu i ducha článku 8 Evropské úmluvy o lidských právech, který říká, že "každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a korespondence."

Miliony lidí sdílejí domácnost se svým zvířetem, a to je nezbytnou součástí jejich životů. Uspokojuje tak naši základní potřebu - o někoho pečovat a krmit ho. Zvířata jsou pojítkem mezi lidmi v jedné domácnosti. Uvalovat na vztah mezi člověkem a zvířetem daň z přidané hodnoty je neférové.

(Zdroj: Stuart Winter. Should VAT on vet fees be scrapped? VETFUTURES. Publikováno 5. února 2015)

Z koi kapra byl vyoperován tumor velikosti sofballového míče


Veterinární lékaři v USA úspěšně odstranili 30cm tumor o hmotnosti 1,1 kg z břišní dutiny koi kapra jménem Madonna. Tumor představoval téměř polovinu celkové váhy zvířete.

Když se Madonně nápadně zvětšila břišní dutina, byla vyšetřena na oddělení pro vodní živočichy na univerzitě UC Davis v Kalifornii. Na CT se prokázal obrovský útvar v mnoha kavernami vyplněnými tekutinou. Masa utlačovala mimo jiné orgány i srdce.


Přestože byl chovatel upozorněn, že operace je velmi riziková, souhlasil s jejím provedením.

Operace trvala 90 minut a Madonně při ní byla do ústní dutiny pumpována voda s anestetikem, které se tak dostávalo přes prokrvená žábra do krevního oběhu. Ukázalo se, že jde o nádor vaječníku.

Krátce po operaci začala Madonna plavat a přijímat potravu. Postupně se její stav stabilizoval a tři týdny po operaci jí byly odstraněny stehy. Poté byla ještě týden sledována a následně vrácena do jezírka, kde je s ostatními kapry chována.

Koi kapři se mohou dožít až 100 let.

(Zdroj: David Woodmansey. Sofball-sized tumor removed from koi. Vet point. Publikováno 12. října 2018)


Přeložil a upravil: Martin Grym

Komora veterinárních lékařů České republiky