Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

… letem veterinárním světem

  Časopis Zvěrokruh 5/2019
     Informace - zprávy - výzvy


Vznikl systém identifikace zvířat, který bojuje s podvodníky a nezodpovědnými chovateli

Nový systém umožňuje digitální záznam každé návštěvy jakéhokoli zvířete u veterináře 24 hodin denně sedm dní v týdnu. Chovatelé i veterinární lékaři tak mají nepřetržitý přístup do databáze zdravotních záznamů v případě, že je zvířeti poskytována první pomoc či vznikla potřeba akutního ošetření.

Tento systém byl nyní zaveden do praxe a považuje se za zatím nejpokročilejší systém identifikace zvířat a informační databáze v jednom.

V odvětví péče o zvířata je to poprvé, kdy systém označený jako Trust Pup a vyvinutý firmou Pet Identity UK, umožní digitální záznam každé návštěvy zvířete u veterinárního lékaře, přičemž tyto záznamy budou vytvářeny nepřetržitě a nepřetržitě budou i přístupné. Nebude proto nutné se v případě akutního ošetření zvířete mimo jeho domovskou veterinární praxi složitě shánět po dosavadní léčbě, výsledcích vyšetření či na jaké nemoci pacient trpí.

Systém byl vyvinut za 12 měsíců a jde o doplnění systému predikčních národních dat, která jsou získávána v reálném čase pro potřeby pojištění zvířat. Zvíře je identifikováno ve veterinární praxi skenováním mikročipu a všechny zaznamenávané zdravotní údaje se automaticky nahrávají on-line do databáze systému.

Systém umožňuje se vyvarovat nákupu štěněte či dospělého psa, o němž nepoctivý chovatel prohlašuje, že je plně vakcinován a pojištěn.

Architektem této on-line platformy, označované jako Trust Pup, je bývalý majitel řetězce praxí Merseyside Ian Gould.Merseyside byl prvním řetězcem veterinárních praxí v UK, jehož vlastníci nebyli veterinární lékaři. Gould tento systém vymyslel podle svých slov s cílem vyřešit jeden z největších komunikačních problémů mezi veterinárními praxemi v UK.

Do systému se navíc zaznamenávají všechny vrhy, chovní psi i feny, a samozřejmě veškeré interakce mezi chovateli a veterinárními lékaři.

(Zdroj: David Woodmansey. Pet ID platform to fight fraud and irresponsible breeders. Veterinary Times. Publikováno 3. dubna 2019)

Zlepšení finanční prosperity veterinárních lékařů prostřednictví behaviorální ekonomie

Veterinární profese prodělala v posledních letech ve finanční gramotnosti veterinárních lékařů a veterinárních studentů velké pozitivní změny. Jakkoli se ale zlepšily znalosti o správném vedení financí, existuje tu stále efekt nikoli nepodobný problému se stravováním či tělesným pohybem: všichni teoreticky dobře vědí, jak správně jíst a jak se pohybovat, ale v praxi pak tyto znalosti neuplatňují a většina lidí neustále "hřeší".

Americká asociace veterinární medicíny (AVMA) začala sledovat finanční gramotnost a tlačit na své členy, aby změnili své ekonomické chování. Asociace si začala podrobně všímat, na základě čeho a jak dělají veterinární lékaři svá finanční rozhodnutí a jak se v tomto ohledu chovají veterinární studenti.

Tento přístup studuje behaviorální ekonomie - všímá si ekonomického chování lidí při rozhodování o osobních financích. Když kupříkladu chcete děti ve škole přinutit, aby jedli zdravé potraviny, musíte vytvořit systém co nejsnadnějšího přístupu k tomuto druhu jídla, tzn. umístit je v bufetu do výše očí a automaty se zdravými nápoji přesunout na místa, kde je největší pohyb dětí. Stejně tak uvažovala AVMA ve věci pozitivní stimulace veterinárních lékařů vést si správně osobní finance. Říci "dodržujte rozpočet" nestačí. Proto nachystala on-line aplikaci, která slouží veterinářům k finančnímu plánování a mapování jejich mandatorních výdajů (např. různé pravidelné poplatky, náklady na pravidelné vzdělávání apod.). AVMA v tomto smyslu začala edukovat i studenty - tento přístup byl přijat na několika univerzitách. Například na univerzitě ve Wisconsinu začali s výukou finanční gramotnosti, která se zaměřuje především na studentské půjčky a přichází právě ve chvíli, kdy studenti o svém budoucím zadlužení rozhodují. Také na univerzitě v Coloradu zabudovali výuku finanční gramotnosti přímo do kurikula a vytvořili certifikovaný finanční plánovač. Už před promocí jsou tak studenti připraveni na rozhodování ohledně svého rozpočtu, vytváření záložních účtů pro nenadálé situace, tvorby úspor, splácení dluhů, investování a dalších finančních záležitostí.

(Zdroj: Lisa Greenhill, Matthew Salois. Improving veterinarians´ financial outcomes by looking at behavior. DVM360 MAGAZINE. Publikováno 10. dubna 2019)

BVA chce bojovat s "amatérskou diagnostikou" chovatelů zvířat

BVA (Britská veterinární asociace) vyrazila do boje proti stále rozšířenějšímu fenoménu - diagnostice nemocí pomocí internetu. BVA používá platformu National Pet Month, kde vyjadřuje obavy z narůstajícího počtu zpochybňování práce veterinárního lékaře ze strany chovatele na základě informací získaných z internetu, ale také z domácí diagnostiky pomocí Dr. Googla.

BVA zjistila, že až 82 % veterinárních lékařů uvádí, že se alespoň jednou setkali se zpochybňováním svého postupu právě na základě hledání na internetu, a 67 % uvedlo, že počet těchto případů narůstá.

Jeden veterinární lékař uvedl, že ví o případu, kdy chovatel léčil své zvíře humánními přípravky a volně dostupnými léčivy na základě vlastní úvahy a rad vyčtených na internetu. K veterináři pak zvíře přinesl až ve chvíli, kdy jej bylo velmi složité zachraňovat.

BVA nekritizuje vzdělávání chovatelů prostřednictvím internetu, ale zásadně se ohrazuje proti zpochybňování informací a postupů, které daný veterinární lékař uplatní podle konkrétní situace na konkrétní zvíře a které nemohou být nikdy nahrazeny obecnými radami podávanými na internetu.

(Zdroj: Holly Kernot. BVA drive to fight concerns of "self-diagnosis" by pet owners. Veterinary times. Publikováno 10. dubna 2019)

Přeložil a zkrátil: Martin Grym