Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Léto volá !

Jsme na konci lock-downu, počasí začalo konečně připomínat léto a přípravy na prázdninový relax vrcholí. Řada lidí se těší na  dlouho odkládanou dovolenou v zahraničí v doprovodu čtyřnohých parťáků – co je tedy potřeba dodržet, aby vytoužená cesta k moři nekončila už v Mikulově ?

Bereme-li s sebou do zahraničí na dovolenou psa, kočku nebo fretku, musí být zvíře označeno mikročipem, který splňuje stanovenou ISO normu. Není potřeba se obávat, mikročipy aplikovány veterinářem tuto normu splňují. Mikročip není nutný (i přesto je vhodný) u zvířat označených tetováním, pokud je jasně čitelné a prokazatelně bylo provedeno před 3. červencem 2011.

Další podmínkou pro cestování je, že pes, kočka či fretka starší 12 týdnů musí mít platné očkování proti vzteklině. V případě navazujícího očkování může zvíře cestovat ihned. V případě prvního nebo prošlého očkování lze vycestovat nejdříve za 21 dní od data očkování. Platnost očkování proti vzteklině zapisuje veterinární lékař do cestovního pasu zvířete (modrý „petpas“) a záznam přelepuje ochrannou průhlednou páskou.

Cestovní pas (petpas) je možno zvířeti vystavit na počkání. Pas vydávají schválení soukromí veterinární lékaři. Platí, že před očkováním a vydáním pasu musí být zvíře očipováno. Dosud nečipované zvíře tedy před vystavením pasu dostane čip, u zvířete, které už čip má, bude čtečkou ověřeno číslo čipu a zapsáno do pasu s datem odečtení. Důvodem tohoto postupu je, aby byla nezaměnitelně průkazná identifikace zvířete, kterému se vydává pas a potvrzuje se očkování proti vzteklině. Do petpasu se také zapisuje osoba, která se psem bude cestovat a která stvrdí své údaje podpisem. Vydané petpasy jsou veterinářem evidovány v celostátním Registru petpasů.

Petpas je platný pro cestování ve všech zemích EU. Vždy je ale potřeba si před cestou ověřit, zda cílová či tranzitní země si neklade doplňující podmínky. Stejně tak se mohou podmínky lišit i při cestě do zemí mimo EU. Aktuální podmínky je potřeba si zjistit u veterinární autority dané země či na konzulátu. Informace podává na svém webu i Státní veterinární správa. Nemá-li zvíře vystavený petpas, je potřeba začít toto řešit nejpozději měsíc před odjezdem (jde-li o běžnou cestu po Evropě), pozor – u mimoevropských zemí (např. Austrálie) je někdy potřeba začít řešit podmínky už i více než půl roku před odjezdem !

Stran koronavirové epidemie nejsou pro zvířata stanoveny žádné podmínky cestování.