Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Loučíme se s kolegy a přáteli: MVDr. Dušan Těšický

  Časopis Zvěrokruh 5/2018
     Společenská rubrika


 

Krajská
veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Zlínský kraj

o z n a m u j e

že dne 5. dubna 2018 zemřel
po těžké nemoci ve věku 56 let

pan

MVDr. Dušan Těšický

bývalý ředitel odboru veterinární hygieny
a ochrany veřejného zdraví
Krajské veterinární správy SVS
pro Zlínský kraj.

---------------------------------------------------

Poslední rozloučení se konalo
ve středu 11. dubna 2018 ve 13 hodin
v chrámu Páně Nanebevzetí Panny Marie
ve Valašském Meziříčí.


Komora veterinárních lékařů České republiky