Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Lovkyně se uchránila před svalovcem

Lovkyně se uchránila před svalovcem

Správně se zachovala lovkyně z Východočeského kraje, když v souladu s veterinární legislativou dala vyšetřit zastřelené prase na přítomnost larev svalovce, což je hlíst Trichinella spiralis. Podezření se potvrdilo, což znamená, že se maso nesmí použít pro lidskou spotřebu. Takovýto případ byl u nás naposledy u divočáka zaznamenán před třemi lety.

Svalovci mohou způsobit onemocnění zvané trichinelóza, které postihuje zpravidla divoká prasata, medvědy a koně, osly, ale třeba i nutrie, psy a u nás v minulosti i prasata domácí, a způsobuje ji svalovec. Tento hlíst se usídlí nejčastěji ve žvýkacích svalech, jazyku, bránici i ostatních svalových částech zvířete. Parazit se zde zapouzdří a čeká, až maso pozře nějaký masožravec, popřípadě člověk, aby se pak mohl v jeho těle dále vyvíjet. Býložravec se může nakazit kontaminovanou pící. Pro člověka je pak nebezpečné pouze maso dostatečně tepelně neopracované nebo nedostatečně zmrazené. Svalovec vážně ohrožuje jak mezihostitele – prase, tak i člověka. Při větší invazi působí horečky, třes a křeč dýchacích svalů. V pozdější fázi onemocnění se již prakticky nedá léčit a může končit i smrtí.

Maso z divokých prasat je nutné dobře propékat, popřípadě provařit. Staré myslivecké kuchařky uvádějí dobu vaření alespoň tři hodiny. Larvy svalovce sice hynou při teplotě těsně nad 50 °C asi po čtvrthodině, okamžitě při teplotě 62 ° C. Ke kuchyňské úpravě nelze doporučit mikrovlnnou troubu, neboť toto zařízení má na larvy nestandardní účinek, přestože pracuje s teplotami přes 70 °C.

Legislativa ukládá každého uloveného divočáka před použitím veterinárně vyšetřit ve státních veterinárních ústavech. Myslivci by také neměli používat nepřevařené zbytky z uloveného zvířete ke zkrmení psům.

Trichinelóza u lidí už u nás nebyla na rozdíl například od sousedního Slovenska více než padesát let zjištěna. Poslední výskyt byl v Čechách zaznamenán roku 1954 ve Smrdově u Pacova, kdy onemocnělo 11 lidí, z nichž dokonce tři zemřeli. S nálezem u divočáka se však občas setkáváme. Kromě letošního rychnovského případu také před třemi lety na okrese Děčín.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR