Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Lyžařské veterinární závody v Dolním Kubíně

  Informace – zprávy – výzvy

Jan Bernardy

Veterinární vzdělávací společenská a sportovní akce 17. a 18. 2. 2013

… Nejrychlejší závodníci vůbec s prezidentem KVL ČR. Zprava nejrychlejší veterinář vůbec Petr Čermák z Vrchlabí, nejrychlejším členem KVL byl Jiří Durman (uprostřed)

 

V souvislosti s jednáním Visegradské čtyřky proběhla v hotelu Park v Dolním Kubíně v pátek vzdělávací a společenská část a sportovní klání veterinárních lékařů ze tří zemí – Slovenska, Polska a Česka, proběhlo druhý den v nedalekém lyžařském areálu na Kubínské holi. Odbornou část zaštítili jak přítomní prezidenti komor všech tří států, tak ústřední ředitelé veterinárních správ Slovenska a Polska, z Čech přijela delegace vedená Janem Hrzalem, zastupujícím zaneprázdněného doc. Malenu.

Letošních lyžařských závodů se zúčastnilo rekordních 120 účastníků. Z Čech, které mívají účast nejslabší, tentokráte dorazilo na 25 borců. Soutěžilo se v mužských a ženských kategoriích podle věku.

Závody (stejně jako společenský večer) byly velmi dobře připraveny kolegy z Výzkumného veterinárního ústavu v Dolním Kubíně.

Počasí bylo tradičně dopoledne mlhavé s pozdějším částečným vyjasněním. Trať byla ve stylu obřího slalomu postavena jako hodně technická; obě kola se jela v téže trati; výhodou bylo jet na prvních pozicích.

Polská reprezentace se připravovala tradičně předem přímo na Kubínské holi, kde si sportovci propůjčili branky a několik dní zde trénovali. Česká hrstka borkyň a borců přesto převálcovala kolegy ze Slovenska i Polska, když celkově jak v mužích Petr Čermák, tak i v ženách Alena Vašutová zajeli nejlepší časy závodu.

V mužích do 35 let se český závodník umístil nejlépe na 4. místě (Karel Bedlivý), v kategorii 36–50 let jsme zato dominovali jak na prvním (Petr Čermák), tak i druhém místě (Jiří Durmon). Muže 51–62 obsadil nejlépe z Čechů na 2. místě Milan Konopa. V kategorii nad 65 let jsme zastoupení neměli.

 

V ženách do 40 let dominovaly na prvním a třetím místě Alena Vašutová a Jana Králová.

Za představenstvo se na čtvrtém bramborovém místě umístila Radka Vaňousová, podobně jako v ženách nad 40 let Kateřina Kopečná.

Vítězům blahopřejeme a pro příští rok si prosím lyžující kolegyně a kolegové zapište prosím polovinu února jako termín vaší sportovní rekreace v Dolním Kubíně. Je to akce, na které nemůžete chybět!

 
Jan Bernardy