Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Maďarští státní veterináři rádi soukromničí

Maďarští státní veterináři rádi soukromničí

Poměry profesních komor našich sousedů jsou srovnatelné a v něčem příkladné

Maďarští státní veterináři, kterých je na 700, pracují také soukromě (takových polosoukromníků je asi 300), což zdejší veterinární obci činí problémy. Jednak tito státní zaměstnanci berou svým kolegům práci, ale také kazí ceny, protože jsou ochotni provádět úkony za nižší cenu.

Vyplynulo to z červnové schůzky maďarské Komory veterinárních lékařů v Budapešti, které se kromě Maďarů účastnili také Slovinci, za Čechy oba první představitelé Komory (Jan Bernardy, Karel Daniel).

Kombinace se vyplatí

Maďarské ministerstvo zemědělství však nevyhovělo stížnosti veterinární komory a odmítá do věci zasahovat s odůvodněním, že nechce státní úředníky kontrolovat.

Komoroví právníci však nalezli právní zdůvodnění a pověřili parlamentní poslance, aby tuto nelegální situaci pomohli řešit.

Aby se předešlo nelegálním zakázkám, jsou maďarští chovatelé, kteří vlastní více než 50 krav a 100 prasat, povinni uzavřít s veterinářem kontrakt. Průměrně počítají sazbu podle tabulek – 120 EUR za 50 krav na měsíc all inclusive za péči, 100 krav 180 EUR, jsou na to tabulky (300 krav 390 EUR atd.). Cena nezahrnuje léky, ani cestu. U prasat nad 100 ks uvádějí tabulky 90 EUR / 100 ks prasat, 300 sviní / 540 EUR atd. Z toho je jasné, že v Maďarsku se vyplatí být veterinářem u velkochovu, což státní veterináře může lákat k nedovolenému podnikání.

Maďarsko čítá celkem asi 2500 soukromých vet. lékařů (země má cca 10 mil. obyvatel), počet státních zaměstnanců byl zredukován na 700.

V nedávné době začala platit nová pravidla: veterinář pro státní zakázky musí mít schválení státu, soukromý zase potřebuje k činnosti schválení komory. Krajský veterinář udělá kontrakt se soukromým veterinářem na státní zakázku.

Vnitřní transport: certifikaci provádí soukromý veterinář, stát bere 50 % z certifikačního poplatku, peníze vybírá soukromý vet. lékař a odvádí státu. (Ve Slovinsku dělají certifikaci transportu státní pracovníci.)

Organizace komory v Maďarsku

Prezident a tajemník tráví 4-5 dní v týdnu v Budapešti (na plný úvazek), 3 další osoby zaměstnané v kancelářích komory, 2 právníci na půl úvazku, účetní napůl, mzdová a personalistka atd.

Schůzí prezidia komory bývá přítomno 9 osob veterinářů a právník. Scházejí se měsíčně.

Sněm celostátní probíhá čtvrtletně, účastní se jej 67 volených delegátů z dvaceti krajů, současně se jej účastní krajští prezidenti, kteří ale nemají volební hlas.

Celostátní sněmy se konají převážně v Budapešti, volí prezidenta, viceprezidenta a generálního sekretáře a 6 členů na 4 roky. Vybírají z dvaceti krajských prezidentů.

Sněm krajský probíhá 2x ročně, volí krajské prezidium a delegáty na 4 roky (krajští delegáti a prezidium mohou být odlišné nebo totožné osoby).

Mají 3 volené komise: etickou, profesionální (další vzdělávání), revizní.

Komise se zabývají bezpečností potravin, animal welfare a ochranou členů.

Sekce (pořádají školení atd.): na nich se scházejí koňští veterináři (60), specialisté na holuby (30), skot (15), na alternativní medicínu (30; pracují dobře, voluntary at university), zástupci pharma firem, nově se tvoří sdružení specialistů na malá zvířata.

Veterinární Asociace má 300 členů, většina z nich jsou zároveň členy komory, historicky je nejstarším sdružením v Maďarsku (official vets, hygienists, very old association, sections for swine, poultry, ygienists, cattle, etc.)

Práce na Avian Influenza v Maďarsku:

Cena 3,5 EUR/hod. se stala regulačním pravidlem pro stanovení ceny práce veterináře. Ti jsou povinni se účastnit, což SVS může i přikázat. Pokud ale veterinář odmítne (za ty peníze to nikdo nebude dělat), není možný žádný postih.

Databáze v Maďarsku:

Komora je jediný vydavatel pasů a účtuje veterináři 8 EUR za pas, v ceně je pas a on-line registrace, 20 EUR účtuje veterinář chovateli.

Maďaři však zatím nemají vyřešena pravidla další vakcinace vztekliny, jak ji zpoplatnit atd. Země registruje asi 1,5 mil. psů, v obcích a městech je evidováno 80 % psů (veterináři mají přehled, protože musí každé očkování proti vzteklině hlásit a platí se státu 50 % z provedeného úkonu), 70 tis. má pas, 100 tis. pasů prodali.

Slovinsko:

Slovinsko k dnešku čítá na 400 prakt. veterinářů, 300 státních (počet obyvatel země je 2 miliony). Ve Slovinsku je celkem 96 praxí, z toho asi 65 je vícemužných, víc než 2/1 veterináři/ technik, jen 2 (!) veterináři ve Slovinsku pracují zcela sami, ostatní ve skupinách, nejčastější forma sdružení s.r.o. (mnohde zůstala zachována bývalá střediska).

Průměrný plat slovinského státního veterináře dosahuje 1200 EUR/měsíčně.

Za Avian Influenza stát platil 300 EUR měsíčně každé praxi, a to po 3 měsíce trvání hysterie ve Slovinsku. Všichni veterináři sbírali za ty peníze rádi každého chcíplého vrabčáka a odpovídali na telefonické dotazy. Platilo ministerstvo životního prostředí všem klinikám s více než 2/1 veterináři/technikem. SVS této země vydává pasy a prodává čipy, resp. kontroluje prodej; všichni veterináři mají osvědčení k vydávání pasů. Všichni psi narození 1. 1. 2003 musí mít čip a pas (nebo žlutý vakc. průkaz) 30-35 % populace psů je čipováno (165 tis. psů celkem), neoficiální předpoklad mluví o 30 % neregistrovaných zvířat.

MVDr. Jan Bernardy